Lucrări de sfârșit de semestru I, anul universitar 2020-2021