Examene de finalizare studii sesiunea 2020

Înscrieri: 03-13.02.2020

Data desfăşurării probelor:
Proba 1. Compoziţie
Data examinării: 17.02.2020, ora 09:00-16:00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00  
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 18.02.2020, ora 09:00-15:00


  • Anexa 12 H.S.nr: 38/17.09.2018 -Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul univ. 2018-2019