Examene de finalizare studii

Conţinutul probelor
 
1.1.A. Program de studii: ARTE PLASTICE-PICTURĂ
 
 Data desfăşurării probelor:
Proba 1. Compoziţie pentru pictură
Data examinării:9.07.2019, ora 09:00-16:00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00  
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 10.07.2019, ora 09:00-15:00

 
1.1.B. Program de studii: DESIGN

 Data desfăşurării probelor:
Proba 1. Comunicare vizuală
Data examinării: 09.07.2019, ora 09:00-16.00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00
Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 12.07.2019, ora 09:00-16.00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00


1.1.C. Program de studii: ARTE DECORATIVE

Data defăsurării probelor:
Proba 1. Compoziţie pentru arte decorative.
Data examinării: 9.07.2019, ora 09:00-16:00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 10.07.2019, ora 09:00-15:00  Expoziţia se face în intervalul : 04-09.07.2019  

 
1.1.D. Program de studii: MODĂ-DESGIN VESTIMENTAR

Data desfăşurării probelor:
Proba 1. Compoziţie pentru design vestimentar - proba practică
Data examinării: 09.07.2019, ora 09:00-16:00 cu pauză de masǎ ora 12:00 -13:00  
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 11.07.2019, ora 09:00-15:00

1.1.E Program de studii: ARTE PLASTICE-GRAFICĂ

Data desfăşurării probelor:
Proba 1. Compoziţie pentru grafică
Data examinării:9.07.2019, ora 09:00-16:00 cu pauza de masǎ ora 12:00 -13:00
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Data examinării: 11.07.2019, ora 09:00-15:00

2.1. Programul de studii PICTURĂ ŞI MULTIMEDIA (master)

Data desfăsurării probelor:
Examen de disertație:  
Prezentarea și susținerea proiectului de creație artistică.
Data: 12.07.2019 ora 09:00-16:00  Expoziţia se face în intervalul 04-09.07.2019   • Anexa 12 H.S.nr: 38/17.09.2018 -Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul univ. 2018-2019