Data examenului de restanțe la Elaborarea lucrării de licență, respectiv la, Elaborarea lucrării de disertație: pentru licență, data de restanțe este 02.09.2021 ora 11, iar pentru master este 03.09.2021, ora 11.


Examene de finalizare studii 2021 
  • Anexa 12 H.S.nr: 38/17.09.2018 -Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul univ. 2018-2019