REZULTATE FINALE ADMITERE  2019

 Lista candidaților admiși la examenul de admitere masterActe necesare pentru înscrere și alte informații în Ghidul admiterii - Sesiunea septembrie 2019


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2019

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Înscrierea candidaților: 04.09-17.09.2019

Susținerea examenului:18.09.2019, ora 9

Afișarea rezultatelor: 19.09.2019

Contestații: 19.09.2019

Confirmări: 19.09-20.09.2019

Afișarea rezultatelor finale: 20.09.2019Studenții și absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licență sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte.

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:
  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta pâna în 25 de ani:
  • orfanii de ambii părinți;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinți sunt angajați ai Universității din Oradea;
  • cei care au părinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educației Naționale, art. 277 ).
Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.


Specializări

 

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019