Rezultate finale admitere sesiunea septembrie 2021
Înscrierile la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020  se poate face şi la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter.

Harta secretariat


Cerere de înscriere admitere master

Scrisoare de intenție

Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2021 

Repartizarea locurilor bugetate

Nr. crt. 
Facultatea
Domeniul de 
master
Programul de
studii 
Nr. locuri 
buget*
Nr. locuri  cu
 taxă
1 Arte Arte Vizuale Arte plastice și
multimedia
 1  34
2 Arte Arte Vizuale Desing de obiect:
modă și ambient
0  33

*locurile bugetate mai pot fi suplimentate cu locurile rămase neocupate la alte facultăți, după admiterea din septembrie.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA
DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE:MASTERSESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:
Înscrierea candidaţilor: 06.09 - 10.09. 2021
Data limită de primire a portofoliilor/proiectelor 14.09.2021
Proba unică- notare: 15.09.2021
Afişarea rezultatelor: 16.09.2021
Confirmări: 17.09 - 20.09.2021
Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2021

Înscrierea se face online prin încărcarea documentelor de către candidați pe platforma universității cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Informații suplimentare cu privire la plata taxelor sau alte informații utile, în curs de a fi actualizate, cu privire la admitere, poti fi accesate la: https://admitere.uoradea.ro/ro/

Taxa de înscriere la concursul de admitere- 150 RON
Taxa pentru contestaţii - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON
Taxa de studii 2021-2022

Departamentul de Arte Vizuale organizează, pentru anul universitar 2021-2022, ciclul de studii universitare de master, concurs de admitere pe domeniul de studiu Arte Vizuale, la următoarele programe de studii cu durata studiilor: 2 ani, 120 ECTS, forma de învățământ: învățământ cu frecvență:

Programul de studiu: DESIGN DE OBIECT: MODĂ ŞI AMBIENT
Programul de studiu ׃ ARTE PLASTICE ŞI MULTIMEDIA

Pentru înscrierea la programele de master ale Departamentului de Arte Vizuale nu există restricţii în ceea ce priveşte specificul diplomei de licenţă a candidaţilor.

Pentru toate programele de studii din domeniul Arte Vizuale candidaţii pot opta în momentul înscrierii la admitere bifând în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor, în limita locurilor stabilite pe programele de studiu şi în funcţie de opţiunile indicate.
Pentru toate programele de studiu la nivel de master examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale.

Candidaţii vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului,pe adresa Facultăţii de Arte*, un CD/DVD** care conține un proiect personal de creație artistică ce va consta din descrierea unei propuneri tematice care să se încadreze în specificul programului de master:
-   Proiectul va conține atât text cât și imagini iar dimensiunea acestuia nu va depăși 10 pagini.
-   Pe lângă proiectul propus, candidatul va atașa o selecţie de 5 lucrări reprezentative.
-   Se va ataşa o scrisoare de intenție, după modelul afișat pe site-ul departamentului la secțiunea admitere, care va conține o motivația personală cu privire la intenția de a urma studiile universitare de master în domeniul Artelor Vizuale și o declarație pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea documentelor din portofoliu.
-   Formatul acceptat este jpg şi/sau pdf.
-   Numele şi prima opţiune a candidatului vor fi scrise pe CD/DVD

Înscrierile la concursul de admitere, (inclusiv predarea  DVD-ului ) sesiunea iulie 2021 se pot face și la secretariatul Facultății de Arte, corpul M, parter:
- Luni-vineri între orele 09.00- 16.00
- Sâmbata între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică.

* Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Str. Universității nr. 1, Oradea, Jud. Bihor, tel.  +40 259 408 129
**recomandăm să testaţi CD/DVD –ul înainte de trimitere, pentru siguranţă se pot trimite două copii
Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu note egale se va face în funcţie de media examenului de licență, secondat, dacă este cazul, cu media ultimului an de studiu de la licență.

La Facultatea de Arte, la probele practice, nu se admit contestaţii !

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului stabilit, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar

Având în vedere că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate se redistribuie, toţi candidaţii, din ambele sesiuni au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.


Candidații la admitere beneficiază din partea Departamentului de Arte Vizuale de consultații și suport tehnic pentru întocmirea portofoliului. În acest sens, doritorii pot accesa adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la următoarele numere de telefon: 0756981254, Lect univ.dr. Ana Maria Abrudan, sau 0744195252 Lect.univ.dr. Corina Baciu.

Tutoriale

https://www.youtube.com/watch?v=sVWJt_yLzAA

https://www.youtube.com/watch?v=FKgWIzvm3Hs&fbclid=IwAR2vX-ZsoTrlWcSg4sEViU7_ZJS3oiuFQPJm7kA5nnWhk0Ob8Xh63tAwV3cPentru informaţii complete vă rugăm să consultaţi Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2021