Rezultate admitere master septembriePentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţă constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale pe baza unui portofoliu. Înscrierea la admitere se face online pe site-ul universităţii.
Rezultate finale admitere sesunea iulie 2020Admitere master - admişi

Admitere master - respinşiÎn urma finalizării admiterii 2020, la finalizarea sesiunii din septembrie există posilbilitatea ca locurile bugetate să fie  suplimentate prin redistribuire.În acest caz candidaţii admişi cu taxă care confirmă locul în cele două sesiuni de admitere mai au o şansă de a ocupa un loc bugetat.
Având în vedere că listele finale sunt cele afişate după încheirea sesiunii de admitere din septembrie, candidaţii admişi, în ambele sesiuni, au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii/solicitări (de exemplu referitor la programul la care candidatul a fost redistribuit în funcţie de medie şi opţiuni) doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune (septembrie).Ca urmare a menținerii restricțiilor referitoare la prevenirea și combaterea infectării cu Covid-19 şi pentru a vă proteja, va rugam să accesaţi posibilitatea de a vă înscrie online la admitere. Este foarte simplu, aveţi la dispoziţie toate informaţiile şi vă puteţi înscrie aici:

Înscrierile la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020  se poate face şi la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00.

Harta secretariat


Cerere de înscriere admitere master

Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 

Repartizarea locurilor bugetate

Nr. crt. 
Facultatea
Domeniul de 
master
Programul de
studii 
Cifra de şcol. 
buget
Cifra de şcol. 
 taxă
Cifra totală
de şcol.
1 Arte Arte Vizuale Arte plastice și
multimedia
6 34 40
2 Arte Arte Vizuale Desing de obiect:
modă și ambient
6 34 40

 

Locuri rămase pentru admiterea din septembrie 2020

Domeniul de 
master
Programul de
studii
Cifra de şcolarizare 
buget
Cifra de şcolarizare 
 cu taxă
Arte Vizuale Arte plastice și
multimedia
0 30
Desing de obiect:
modă și ambient
0 31CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

Înscrierea candidaţilor: 01.09-14.09.2020
Susţinerea examenului: 16.09.2020
Afişarea rezultatelor: 17.09.2020
Contestaţii: 17.09-18.09.2020
Confirmări: 18.09-21.09.2020
Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2020

Înscrierea se face online prin încărcarea documentelor de către candidați pe site-ul universităţii. cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Plata taxelor se poate face astfel: https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/SiFGabEPn4P7ZmA#pdfviewer

Taxa de înscriere la concursul de admitere- 150 RON
Taxa pentru contestaţii - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON
Taxa de studii: 3700 RON/an

Departamentul de Arte Vizuale organizează, pentru anul universitar 2020-2021, ciclul de studii universitare de licență, concurs de admitere pe domeniul de studiu Arte Vizuale, la următoarele programe de studii cu durata studiilor: 3 ani, forma de învățământ: cursuri cu frecvență, titlul obținut: licențiat în Arte Vizuale.

Programul de studiu: DESIGN DE OBIECT: MODĂ ŞI AMBIENT
Programul de studiu ׃ ARTE PLASTICE ŞI MULTIMEDIA

Pentru înscrierea la programele de master ale Departamentului de Arte Vizuale nu există restricţii în ceea ce priveşte specificul diplomei de licenţă a candidaţilor.

Pentru toate programele de studii din domeniul Arte Vizuale candidaţii pot opta în momentul înscrierii la admitere bifând în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor, în limita locurilor stabilite pe programele de studiu şi în funcţie de opţiunile indicate.
Pentru toate programele de studiu la nivel de master examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Candidaţii vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului, pe adresa Facultăţii de Arte*, un CD/DVD** care conține un proiect personal de creație artistică ce va consta din descrierea unei propuneri tematice care să se încadreze în specificul programului de master:
 - Proiectul va conține atât text cât și imagini iar dimensiunea acestuia nu va depăși 10 pagini.
 - Pe lângă proiectul propus, candidatul va atașa o selecţie de 5 lucrări reprezentative.
 - Se va ataşa o scrisoare de intenție***, după modelul afișat pe site-ul departamentului la secțiunea admitere, care va conține o motivația personală cu privire la intenția de a urma studiile universitare de master în domeniul Artelor Vizuale și o declarație pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea documentelor din portofoliu.
 - Formatul acceptat este jpg şi/sau pdf.
 - Numele şi prima opţiune a candidatului vor fi scrise pe CD/DVD

* Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Str. Universității nr. 1, Oradea, Jud. Bihor, tel.  +40 259 408 129
** recomandăm să testaţi CD/DVD –ul înainte de trimitere, pentru siguranţă se pot trimite două copii
*** Formular pentru scrisoarea de intenție:  

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu note egale se va face în funcţie de media examenului de licență, secondat, dacă este cazul, cu media ultimului an de studiu de la licență.

La Facultatea de Arte, la probele practice, nu se admit contestaţii!

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului stabilit, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar

Având în vedere că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate se redistribuie, toţi candidaţii, din ambele sesiuni au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.

Pentru informaţii complete vă rugăm să consultaţi Metodologia de admitere a Facultăţii de Arte ...

Candidații la admitere beneficiază din partea Departamentului de Arte Vizuale de consultații și suport tehnic pentru întocmirea portofoliului. În acest sens, doritorii pot accesa adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la următoarele numere de telefon: 0756981254 sau 0756634399

Tutoriale utile
Inscripționarea unui CD/DVD direct din Windows
Tutorial youtube

Fotografierea lucrărilor: tutorial youtube