În anul universitar 2022-2023, Facultatea de Arte organizează concurs de admitere pentru studii universitare de licență și masterat.

Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2022 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2022. Programele de licență pentru care se organizează admitere la Departamentul de Arte Vizuale sunt: Pictură, Grafică, Arte Decorative, Design vestimentar și Design. Programele de master la care se organiză admitere sunt: Arte plastice și multimedia, Design de obiect-Modă și ambient.
 
La înscriere candidaţii pot opta în momentul înscrierii bifând în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor şi în funcţie de opţiunile indicate. Admiterea propriu zisă constă din două probe. Prima probă este eliminatorie și presupune un interviu cu candidatul pe baza unei mape cu lucrări realizate de acesta. Mapa va conține nu număr aproximativ de 10-20 de lucrări reprezentative. Lucrările selectate de candidat trebuie să reflecte profilul programului de studiu ales de acesta. Proba a doua presupune un examen practic în care candidatul va realiza un desen artistic pe tema naturii statice plecând de la specificațiile unui subiect ce va fi extras înainte de desfășurarea probei.Harta secretariat

Metodologia de admitere a Facultății de ArteRepartizarea locurilor bugetate

Nr. crt. 
Facultatea
Domeniul de 
master
Programul de
studii 
Nr. locuri 
buget*
Nr. locuri  cu
 taxă
1 Arte Arte Vizuale Arte plastice și
multimedia
2 Arte Arte Vizuale Desing de obiect:
modă și ambient

*în curând


Calendarul concursului de admitere la programe de master este următorul:Sesiunea iulie:

Înscrierea candidaţilor: 11.07-16.07.2022
Susţinerea examenului: 20.07.2022
Afişarea rezultatelor: 21.07.2022
Contestaţii: 21.07 – 22.07.2022
Confirmări 1: 22.07- 25.07.2022
Confirmări 2: 26.07.2022
Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2022

Sesiunea septembrie:

Înscrierea candidaţilor: 05.09 - 09.09. 202    
Susţinerea examenului: 14.09.2022
Afişarea rezultatelor: 14.09.2022
Contestaţii: 14.09-15.09.2022
Confirmări: 15.09 - 19.09.2022
Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2022

Detalii suplimentare se regăsesc în metodologia de admitere a Facultății de Arte ce poate fi accesată la următorul link:
Sau la următoarele numere de telefon:
Secretariat:
0259408129
Lect.univ.dr. Ana Maria Abrudan:
0756981254
Conf.univ.dr. Paul Blînda
0729010051