Obiective:


    1.  specializarea absolventului într-o direcţie  PRACTICĂ dar şi teoretică
    2. antrenarea în activităţile  de cercetare artistică dar şi ştiinţifică,
    3. asigurarea bazei de studiu pentru o eventuală activitate de cercetare artistică individuală la înalţi parametri – doctorat, creaţie originală etc
    4. obţinerea unor  competenţe complementare studiilor de licenţă, cunoştinţele transmise având un caracter inderdisciplinar.
Cursurile de la disciplinele care  constituie acest gen de studii aprofundate de tip  MASTER în specializarea Arte plastice și multimedia, nu reprezintă o structură  independentă de instruire. Ea va funcţiona  în cadrul Facultăţii de Arte Vizuale  ca o formă superioară de perfecţionare, alături de celelalte specializări, discipline şi cursuri  organizate în facultate. Universitatea din Oradea, Facultatea de  Arte Vizuale prin această ofertă de studiu vine în întâmpinarea  solicitărilor reale ale societăţii româneşti, pentru realizarea dezideratului, extrem de important al configurării unui învăţământ  artistic plastic superior, performant în spaţiul geografic, cultural şi social din vestul României. Un învăţământ  superior artistic care, pornind tocmai de la nevoile reale ale cadrului socio-economic şi spiritual, şi-a fixat  drept obiectiv de bază în dimensiunea civilizatorie, formarea şi promovarea unei elite intelectuale capabilă, să integreze România evolutiv, în societatea globalizată a mileniului  trei.

Programele analitice (fişele de disciplină), componente ale Planului de învăţământ propus Masteratului  Arte plastice și multimedia, pe lângă rolul de a forma personalităţi artistice creatoare, profesionişti de mare avengură, îl au şi pe acela de a forma şi bun dascăliI, exersaţi în comunicarea vizuală, în ştiinţele pedagogiei şi comunicării. Absolvenţii acestor studii aprofundate, vor fi specialişti europeni şi universali iar ei îşi vor putea exercita profesia în ţară şi străinătate, ei având asigurată o pregătire teoretică şi practică de specialişti în concordanţă cu exigenţele prezentului şide perspectivă în domeniul artelor vizuale în general, şi în domeniul picturii, sculpturii și graficii, cu posibile conexiuni cu aplicații multimedia, în  particular.

Obiectivele şi misiunea didactică propusă prin acest MASTER  are la temelie standardele  superioare  iniţiate  în ciclul licenţiat  al Facultăţii de Arte Vizuale, integrat în sistemul naţional de învăţământ  artistic superior, prin disciplinele de  specialitate  punându-se accentual  cuvenit atât  pe dimensiunea  cursurilor teoretice şi în mod special al celor practice pentru stăpânirea  profesiei, prin iniţierea  unor strategii de practică  de specialitate, prin tabere de creaţie, simpozioane de specialitate, contracte de studiu şi colaborare cu Instituţii Culturale de rang înalt. Facultatea de Arte Vizuale, pe direcţia  specializărilor sale şi-a atins obiectivele strategice  atât prin procesul artistic de învăţământ  cât şi prin politica de cadre, promovări, doctorate etc,  în contextul naţional, pe acest  domeniu mai puţin favorabil.

Prin acest MASTERAT, conducerea Facultăţii de Arte Vizuale, grupul de cadre universitare care şi-au asumat obiectivele şi misiunea didactică-academică din cadrul catedrei de Arte Plastice,  creează condiţiile favorabile cerute de exigenţele legale din domeniu pentru recrutarea şi încurajarea înscrierii la cursurile acestui MASTERAT de absolvenţii instituţiilor superioare de artă şi nu numai, din ţară şi străinătate. Caracterul acestui Masterat este inter şi multidiscipliniar.Asigurarea atingerii calităţii academice pentru direcţia de studiu presupusă, consistenţa  procesului de învăţământ va fi asigurată de cadre didactice cu o înaltă  calificare profesională, calificare dobândită  printr-o vastă pregătire profesională şi pedagogică, consacrată prin înalte titluri ştiinţifice şi o vastă experienţă pedagogică.


Planuri de învățământ

2021; 2022; 2023

Vezi şi pagina noastră de pe FB