Misiune și obiective:

Misiunea Departamentului de Arte este una didactică, de a crea profesioniști ai artelor vizuale, cu aplicare în direcțiile pentru care s-au dezvoltat programe de studii dar și pentru direcții noi care pot fi accesate folosind baza de cunostințe acumulate pe parcursul anilor de studii, atât la nivel conceptual cât și la nivel profesional.
Altă misiune a Facultății de Arte Vizuale este misiunea de cercetare stiințifică și de creație artistică. La acest capitol ponderea mare o are creația artistică, dar și cercetarea științifică în direcția studiilor teoretice. Ne ocupăm să includem în programele de studii noile tehnologii, care sunt aplicate prin intermediul tehnicilor multimedia, mixed-media în arta contemporană. Ne preocupă cercetarea din perspectiva interdisciplinară a artelor vizuale și impilcațiile sociale ale fenomenului cultural contemporan.

Teme generale de cercetare


  •  Imagine şi imaginar. Imaginea artistică între hermeneutică și estetică.
  • Istoria artei. Abordări contextuale ale funcției imagini artistice
  • Experimente în aria câmpului vizual. Instalații interactive, tehnici foto-video, digitale și multimedia.
  • Explorări creative ale spațiului plastic în grafică, pictură, scupltură şi artele decorative.
  • Aplicații practice. Tehnicile tradiționale ale artelor plastice.
  • Exersarea metaforiei vizuale în contextul reinventării formelor estetice în designul grafic
  • Funcţia socială şi funcţia simbolică a designului. Design de produs, design de ambient şi design vestimentar.
  • Designul de obiect unicat şi de serie, proiectare şi realizare: materiale şi tehnici, ergonomie şi confort.