Misiune și obiective:

Misiunea Departamentului de Arte este una didactică, de a crea profesioniști ai artelor vizuale, cu aplicare în direcțiile pentru care s-au dezvoltat programe de studii dar și pentru direcții noi care pot fi accesate folosind baza de cunostințe acumulate pe parcursul anilor de studii, atât la nivel conceptual cât și la nivel profesional.
Altă misiune a Facultății de Arte Vizuale este misiunea de cercetare stiințifică și de creație artistică. La acest capitol ponderea mare o are creația artistică , dar și cercetarea științifică în direcția studiilor teoretice. Deasemenea o direcție de cercetare este și aceea a include în programele de studii noile tehnologii care sunt aplicate prin intermediul tehnicilor multimedia, mixed- media în arta contemporană , cercetarea din perspectiva interdisciplinară a artelor vizuale și impilcațiile sociale ale fenomenului cultural contemporan.

Teme generale de cercetare


  •     Cinetism și instalaționism în sculptura modernă și contemporană. Studii privind reperele istorice determinante ale imaginii statice sculpturale cu cinetismul și sculptura instalaționistă în arta contemporană.

  •     Imagine și imaginar. Câmp vizual, spațiu vizual, compoziție, construcție, regie, imagine statică, imagine în mișcare, tablou, film, artă video în arta contemporană.

  •     Design. Exersarea metaforiei vizuale în contextul reinventării formelor estetice în produsul utilitar, elaborarea designului de produs.

  •     Provocări New media și pictură și sculptură experiment – (Pop art) mass culture. Minimalism postmodern art-pictură, sculptură și eleganță spațială.

  •     Modele de spațializare: spațiul albertian, spațiul polifocal, spațiul continuu, spațiul destructurat, spațiul virtual în arta contemporană.

  •     Ambient sculptural, ambient pictural, ambient textil. Conexiuni, interferențe, osmoze. Viziuni artistice de tip intermedia.

  •    Noi tehnologii și materiale ăn designul de produs , designul textil și designul vestimentar.

  •     Spațiul plastic de la obiect la ambient. Tipare și alte tipuri din clasa invarianților. Spațiul modular în design și artele decorative.

  •     Modalități tehnice de structurare al mesajelor vizuale prin intermediul picturii, sculpturii, designului și artelor decorative.


Responsabil direcție cercetare Arte Vizuale: Cof. univ. dr. Teofil Stiop