Cadrele didactice care predau disciplinele de specialitate: