Programări examene restanțe și măriri de note septembrie 2021

 Data examenului de restanțe la Elaborarea lucrării de licență, respectiv la, Elaborarea lucrării de disertație: pentru licență, data de restanțe este 02.09.2021 ora 11, iar pentru master este 03.09.2021, ora 11.


Programarea examenelor - semestrul II, 2021. Vă rugăm să consultați și Procedura de desfășurare a formelor de evaluare semestrială.

Specializare

Programare

Licență
Pictură
Grafică
Design
Modă
Arte decorative
Master
APM  
DOMA  

Procedura de desfășurare a formelor de evaluare semestrială pentru Departamentul de Arte Vizuale în sesiunea ianuarie-februarie 2021 

Procedura de desfășurare a formelor de evaluare semestrială