Programǎri examene restanţe şi mǎriri de note sesiunea septembrie 2020

Programarea sesiunii de restanţe - septembrie 2020 (fiecare cadru didactic planifică reexaminările la disciplinele predate în data şi începând cu ora specificată în tabel). Reexaminările se vor desfăşura online, vă rugăm să urmăriţi platforma U.O.
Pentru disciplina Elaborarea lucrării de licenţă vă rugăm să ţineţi legătura cu coordonatorii lucrărilor dumneavosastră.

 În programarea examenelor pentru aceasta sesiune, în cazul verificărilor data și ora (respectiv ora 19) se consideră termen limită (deadline) de încărcare pe platformă a materialelor solicitate de cadrul didactic. Vă rugăm să consultați și Procedura de desfășurare a formelor de evaluare semestrială.

Specializare

Programare

Licență
Pictură
Grafică
Design
Modă
Arte decorative
Teoretice
Master
APM  
DOMA  Procedura de desfășurare a formelor de evaluare semestrială 

 Cerințele de promovare a disciplinei Educație fizică