STUDIUL DESENULUI

Conţinutul principal al acestei discipline de studiu artistic îl alcătuieşte predarea tehnicii exprimării în desen, a regulilor de utilizare a vocabularului plastic, urmărind