Comisia de Strategii şi Reformă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
 

Comisia de Învăţământ şi Calitate

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri:
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Studentă ȘTEFANIA SZUCS – reprezentant studenţi
Prof. PETER IZABELA - Reprezentant angajatori – Delegata Liceului de Artă Oradea
Lect. univ. Dr. MĂDĂLINA BRAȘOVEANU
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
 

Comisia de Imagine şi Relaţii Internaţionale

Preşedinte:  Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Membri:
Prof. univ. Dr. habil. ROMEO RÎMBU
Conf. univ. Dr. FEKETE TIBERIU
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU

 
Comisia Administrativă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. MARIUS VESA
Membri:
Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD

 
Comisia cu Probleme Studenţeşti şi Sociale

Preşedinte: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Lector univ. Dr. ANA MARIA ABRUDAN
Lector univ. Dr. ELEONORA TIU
Studentă ȘTEFANIA SZUCS
Studentă IULIA DRIMBEA
 

Comisia de Management şi Buget – Finanţe

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU


Comisia de Etică

Președinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri:
Conf. univ. Dr. FLORINA MARIȘ HINSU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL HORHAT
Student RADU HERȚE