Conducerea departamentului este asigurată de Consiliul departamentului, format din 8 de membri și condus de către directorul de departament.

Director departament: Conf.univ.dr. Teofil Știop

Domenii de competență: Arte Vizuale

Consiliul Departamentului de Arte Vizuale

Nr. Numele si prenumele
1 Conf. univ. dr. Teofil Știop
2 Conf. univ. dr. Blânda Paul
3 Lect. univ. dr. Sorin Brad
4 Lect. univ. dr. Baciu Corina
5 Conf. univ. dr. Mihaela Tătulescu
6 Conf. univ. dr. Fekete Tiberiu
7 Conf. univ. dr. Vesa Marius
8 Conf. univ. dr. Ana Maria Abrudan

Regulament cadru de organizare și funcționare al Consiliului Facultății de Arte