Încă de la înființare Facultatea de Arte Vizuale a dezvoltat colaborări cu facultăți și departamente similare din cadrul altor universități din țară și străinătate, colaborări concretizate prin:

  •     realizarea de programe de cercetare comune
  •     burse pentru studenți
  •     schimb de experiență între cadrele didactice și de cercetare prin vizite de scurtă durată
  •     aprofundarea cunostințelor teoretice și experimentale prin stagii de durată medie

O prioritate majoră a procesului de învățământ o constitue implicarea studenților în activitățile de cercetare; studenții cu rezultate deosebite putând să ia parte la diferite conferințe și contracte de cercetare. Activitatea de cercetare este pusă în evidență de proiectele și lucrările științifice prezentate în cadrul Simpozioanelor anuale organizate de Universitatea din Oradea sau de alte universități din țară sau străinătate.Din 1995 studenții au participat cu regularitate la concursurile și taberele de creație naționale și internaționale studențești.


Evenimente recente