REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE 2019


 Lista candidaților admiși la examenul de admitere licență


Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia de admitere.


Calendarul concursului de admitere SEPTEMBRIE 2019
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Înscrierea candidaților: 04.09-14.09.2019
Proba 1 eliminatorie: 16.09.2019, ora 9.
Proba 2 practică: 17.09.2019, ora 9.
Afișarea rezultatelor: 17.09.2019
Contestații: 17.09-18.09.2019
Confirmări: 18.09-20.09.2019
Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2019


Ghidul admiterii - sesiunea septembrie 2019


Studenții și absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licență sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte.

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:
  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta pâna în 25 de ani:
  • orfanii de ambii părinți;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinți sunt angajați ai Universității din Oradea;
  • cei care au părinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educației Naționale, art. 277 ).
Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.

Specializări
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019