REZULTATE FINALE ADIMTERE 2019 SESIUNEA IULIE:


ARTE PLASTICE - GRAFICĂ

ARTE PLASTICE - PICTURĂ

ARTE DECORATIVE

DESIGN

MODĂ DESIGN VESTIMENTAR

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2019


STUDII DE LICENȚĂ

   
SESIUNEA IULIE 2019 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Înscrierea candidaților: 10.07-20.07.2019 Înscrierea candidaților: 04.09-14.09.2019
Proba 1 eliminatorie: 22.07.2019, ora 9.
Proba 1 eliminatorie: 16.09.2019, ora 9.
Proba 2 practică: 23.07.2019, ora 9.
Proba 2 practică: 17.09.2019, ora 9.
Afișarea rezultatelor: 24.07.2019 Afișarea rezultatelor: 17.09.2019
Contestații: 24.07-25.07.2019 Contestații: 17.09-18.09.2019
Confirmări: 25.07-31.07.2019 Confirmări: 18.09-20.09.2019
Afișarea rezultatelor finale: 31.07.2019 Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2019Studenții și absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licență sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte.

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:
  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta pâna în 25 de ani:
  • orfanii de ambii părinți;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinți sunt angajați ai Universității din Oradea;
  • cei care au părinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educației Naționale, art. 277 ).
Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.

Specializări

Numărul de locuri la admiterea din iulie 2019

Domeniul

Ciclul de studiu

Durata studiilor

ECTS

Programul de studiu

Locuri bugetate*

Locuri cu taxă

Arte Vizuale

 

Licență

3 ani

180

Arte Vizuale (Pictură)

7

13

3 ani

180

Arte Vizuale (Grafică)

7

13

3 ani

180

Arte Decorative

7

13

3 ani

180

Design

7

13

3 ani

180

Modă-Design Vestimentar

7

8

 

 

Total

35

60

*În urma admiterii din sesiunea  septembrie locurile bugetate neocupate se redistribuie, sau pot fi suplimentate. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia de admitere.

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019