Harta secretariat

Cerere de înscriere admitere licență

Scrisoare de intenție

Plata taxelor de admitere și de înmatriculare


Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2021 

Cifra de şcolarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2021

Nr. crt. 
Facultatea
Domeniul de 
licenţă
Programul de
studii 
Nr. locuri 
buget*
Nr. locuri 
buget rurali
Nr locuri cu taxă
1 Arte Arte Vizuale Design 0 0 3
2 Arte Arte Vizuale Arte plastice (Pictură) 0 1 11
3 Arte Arte Vizuale Arte Plastice (Grafică) 2 0  6
4 Arte Arte Vizuale Arte Decorative  0  1  12
5 Arte Arte Vizuale Modă-Design Vestimentar  0  0 4
*locurile bugetate mai pot fi suplimentate cu locurile rămase neocupate la alte facultăți, după admiterea din septembrie.

Informații admitere pentru românii de pretutindeni: https://admitere.uoradea.ro/ro/noutati/51-admitere-romani-de-pretutindeni-2020


Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2021 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA
DEPARTAMENTUL  ARTE VIZUALE:
LICENŢĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:
Înscrierea candidaţilor: 06.09 - 10.09. 2021
Data limită de primire a portofoliilor/proiectelor 13.09.2021
Proba unică- notare: 14.09.2021
Afişarea rezultatelor: 15.09.2021
Confirmări: 16.09 - 17.09.2021
Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2021

Înscrierea se face online prin încărcarea documentelor de către candidați pe platforma universității cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Informații suplimentare cu privire la plata taxelor sau alte informații utile, în curs de a fi actualizate, cu privire la admitere, poti fi accesate la: https://admitere.uoradea.ro/ro/

Taxa de înscriere la concursul de admitere- 150 RON
Taxa pentru contestaţii - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON
Taxa de studii 2021-2022

Departamentul de Arte Vizuale organizează, pentru anul universitar 2021-2022, ciclul de studii universitare de licență, concurs de admitere pe domeniul de studiu Arte Vizuale, la următoarele programe de studiicu durata studiilor: 3 ani, forma de învățământ: cursuri cu frecvență, titlul obținut: licențiat în Arte Vizuale

Programul de studiu ARTE PLASTICE (PICTURĂ)
Programul de studiu ARTE PLASTICE (GRAFICǍ)
Programul de studiu ARTE DECORATIVE
Programul de studiu DESIGN
Programul de studiu MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR

Candidaţii care au participat pe parcursul anilor de liceu la olimpiade faza naţională sau internaţională din domeniul Arte Vizuale, sunt admişi din oficiu pe locuri bugetate. Aceştia se considera admişi cu media 10.
Pentru toate programele de studii din domeniul Arte Vizuale candidaţii pot opta în momentul înscrierii la admitere bifând în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor, în limita locurilor stabilite pe programele de studiu şi în funcţie de opţiunile indicate.
Susținerea tuturor examenelor admitere din sesiunea iulie 2020-2021, se va face în mediu on line, după cum urmează:

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţăconstă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Candidaţii vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, pe adresa Facultăţii de Arte*, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului, un CD/DVD**care conține un portofoliu cu reproduceri fotografice după lucrări realizate de candidat, după cum urmează:
-    Numărul minim-maxim al imaginilor din mapă trebuie să se încadreze între 10-20 de reproduceri.
-    Lucrările selectate trebuie să reflecte specificul specializării pentru care optează candidatul.
-    La portofoliu se ataşează o scrisoare de intenție după modelul afișat pe site-ul departamentului la secțiunea Admitere, care va conține motivația personală cu privire la intenția de a urma studiile universitare de licență în domeniul artelor vizuale și o declarație pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea documentelor din portofoliu.
-    Formatul acceptat este jpg şi/sau pdf.
-    Numele şi prima opţiune a candidatului vor fi scrise pe CD/DVD

Înscrierile la concursul de admitere, (inclusiv predarea  DVD-ului ) sesiunea iulie 2021 se pot face și la secretariatul Facultății de Arte, corpul M, parter:
- Luni-vineri între orele 09.00- 16.00
- Sâmbata între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică.* Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Str. Universității nr. 1, Oradea, Jud. Bihor, tel. +40 259 408 129
**recomandăm să testaţi CD/DVD –ul înainte de trimitere, pentru siguranţă se pot trimite două copii

Criteriu de departajare: media examenului de bacalaureat.

La Facultatea de Arte, la probele practice, nu se admit contestaţii !

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

Având în vedere că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate se redistribuie, toţi candidaţii, din ambele sesiuni au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.

Pentru informaţii complete vă rugăm să consultaţi Metodologia de admitere a Facultăţii de Arte ...

Candidații la admitere beneficiază din partea Departamentului de Arte Vizuale de consultații și suport tehnic pentru întocmirea portofoliului. În acest sens, doritorii pot accesa adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la următoarele numere de telefon: 0756981254, Lect univ.dr. Ana Maria Abrudan, sau 0744195252 Lect.univ.dr. Corina Baciu

Tutoriale utile

https://www.youtube.com/watch?v=sVWJt_yLzAA

https://www.youtube.com/watch?v=FKgWIzvm3Hs&fbclid=IwAR2vX-ZsoTrlWcSg4sEViU7_ZJS3oiuFQPJm7kA5nnWhk0Ob8Xh63tAwV3c