Acces în Universitate doar pe  baza unui certificat verde valid.

Dispoziție internă


Acces Campus Central


Reglementări privind accesul în Campusul Central și căminele studențești

Informații utile