Pentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţă constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale pe baza unui portofoliu.