Pentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţă constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale pe baza unui portofoliu. Înscrierea la admitere se face online pe site-ul universităţii.