Programǎri examene restanţe şi mǎriri de note sesiunea septembrie 2020

Programarea sesiunii de restanţe - septembrie 2020 (fiecare cadru didactic planifică reexaminările la disciplinele predate în data şi începând cu ora specificată în tabel). Reexaminările se vor desfăşura online, vă rugăm să urmăriţi platforma U.O.
Pentru disciplina Elaborarea lucrării de licenţă vă rugăm să ţineţi legătura cu coordonatorii lucrărilor dumneavosastră.