Burse Elie Wiesel:

https://americancouncils.ro/programe/elie-wiesel-study-tour/about/ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR 

Având în vedere situația de urgență documentele pentru bursele sociale și de performanță se vor depune on-line la adresa de email: 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
CALENDARUL GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERITATEA DIN ORADEA PENTRU SEMESTRUL II 2019-2020: 
30.03-30.04.2020 - depunerea dosarelor on-line
04.05-08.05.2020 - evaluarea dosarelor și afișarea listelor
11.05-13.05.2020 - depunere contestații
14.05.2020 - rezolvarea contestațiilor
15.05.2020 - transmiterea listelor către Comisia de acordare a burselor pe facultatee către prorector SSV și DFC 
Pentru calcularea burselor sociale, conform ordinului MEN nr.3392/2017 salariul de bază minim la nivel național începând cu 01.01.2020 este de 1.346 lei. 
Clarificări suplimentare burse socialeBurse MEC


Persoanele care doresc să obțină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate. Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro. Mai multe detalii  aici  .Tabere de performanță


Universitatea din Oradea organizează în perioada 7-9 iulie la Baza didactică ”Gaudeamus” din Stâna de Vale o tabără pentru studenți cu performanță academică deosebită. Se urmărește recompensarea studenților pentru activitatea depusă. Mai multe aici


Selecție burse Erasmus
 

În data de 20.05.2019, ora 11:00 în sala 17 (lângă cabinetul d-nei Decan) va avea loc selecţia studenților pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUSalocate pentru anul universitar 2019-2020, semestrul I și II.

Pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • - să fie student al Universității din Oradea (atât la selectie cât și pe perioada desfașurării stagiului Erasmus);
 • - să nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus de acelasi tip pentru care candidează (adică, un student poate beneficia o singura data de un tip de bursa Erasmus, de studiu sau de plasament);
 • - să fie integralist;
 • - să vorbească o limba de circulatie internațională si să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o instituție autorizată;
 • - să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
 • - să aibă cetaţenie română;

Cei selectați au obligația să confirme locul obținut (prin mail sau printr-o declarație depusă la Departamentul de Relații Internaționale/ Biroul LLP), pentru a se putea face oficial nominalizările către instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care din diverse  motive doresc să renunțe la bursa Erasmus, trebuie săa anunțe în acest sens Biroul LLP în scris (prin mail, declaratie etc.) în cel mai scurt timp posibil.

Condiţiile de selecţie vor fi următoarele:
 1. Media generală
 2. Media limba modernă
 3. Participări la expoziţii, concerte
 4. Să fie cunoscători ai programelor Sketch Up, Corel Draw, Photoshop, 3d Max etc (pentru studenții de la arte vizuale care aplică pentru plasament ).
 5. Alte cursuri sau specializări în domeniu, Work and Travel
 6. Situaţii speciale (părinţi plecaţi/stabiliţi în ţara respectivă)
 7. Modul de prezentare
Dosarul va conţine următoarele documente:
 1.  CV Europass cu poză română +engleză ;
 2. Scrisoare de intenţie în care se vor indica motivele alegerii și preferinţele referitoare la universitatea/ institutia gazdă română +engleză;
 3. Actul de identitate și copie după actul de identitate;
 4. Certificat de competență lingvistică sau diplomă de bacalaureat;
Studenţii care vor fi selectaţi trebuie să prezinte ulterior o adeverinţă din care să reiasă că sunt integralişti la momentul plecării.Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare la avizierul aflat la parter. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.Candidaţii vor îndeplini toate formalităţile şi procedurile necesare pentru a participa în acest program, urmând a se adresa în acest sens Biroului Relații Internaționale al Universităţii Oradea.Tabere studențești 2019Universitatea din Oradea este arondată la Casa de Cultură Studențească Reșița pentru programul Tabere studențești 2019 și Facultatea de Arte are alocat cinci locuri pe perioada vacanței de vară 2019.De aici se poate descărca formularul de aplicare  și aici se poate consulta metodologia privind organizarea taberelor studențești.


 
 
Studenţii care au venitul minim /membru de familie până la 1162 lei, pot beneficia de bursă socială. Documentele justificative vor fi depuse la secretariatul facultăţii până la data de 15.10.2018. Documente necesare în vederea solicitării unei burse de ajutor social – vezi pagina 9.