Discipline predate la anul I. Master Arte plastice și multimedia


Explorări compoziţionale în pictura
Tehnici multimedia în artele vizuale
Tehnici grafice în arta contemporană
Experimente grafice în artele plastice
Structuri compoziţionale bi și tridimensionale
Proiecte multimedia în tematica generatori de imagini/lumini/spații artistice
Practica de specialitate
Teorii și documente ale artei moderne și contemporane
Artă și societate în epoca modernă și contemporană
Pictură și societate în epoca modernă și contemporană
Imagine și imaginar

Disciplines (english)      pdf

For academic year 2021-2022 see yellow marked pages.
Master degree - Visual Arts and Multimedia