Admiterea pentru toate programele de studiu ale Departamentului de Arte Vizuale,  în sesiunea iuluie 2022 se va desfășura fizic.
se va desfășura,

  

 

Cerere de înscriere admitere licență

Cerere de înscriere admitere master


Acte necesare pentru înscrere și alte informații în Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2022  

Programarea examenelor de admitere la Departamentul de Arte Vizuale în anul 2022


Învătământul de licenţă


În cadrul învăţământului de licenţă, studiile sunt organizate pe domenii şi specializări, având o durată de 3 ani, şi se finalizează prin susţinerea unui examen de licenţă. Promovarea acestui examen conferă absolventului titlul de licenţiat în Arte Vizuale.


Masteratul

Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot continua studiile în cadrul programelor de masterat “Arte plastice și multimedia” şi “Design de obiect: modă și ambient”.Studiile de masterat se finalizează cu examenul de disertaţie, constând dintr-o singură probă: susţinerea lucrării de disertaţie.

Secretariatul Facultății de Arte (vezi harta )