Înscriere admitere licență: 04.09-14.09.2019. Mai multe detalii aici.

Înscriere admitere master: 04.09-17.09.2019. Mai multe detalii aici.
Înscrierea la admitere se va face la secretariatul Facultății de Arte (vezi harta )Ghidul admiterii - Sesiunea septembrie 2019

Acte necesare pentru înscrere și alte informații în Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019Învătământul de licenţă


În cadrul învăţământului de licenţă, studiile sunt organizate pe domenii şi specializări, având o durată de 3 ani, şi se finalizează prin susţinerea unui examen de licenţă. Promovarea acestui examen conferă absolventului titlul de licenţiat în Arte Vizuale.


Masteratul

Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot continua studiile în cadrul programelor de masterat “Arte plastice și multimedia” şi “Design de obiect: modă și ambient”.Studiile de masterat se finalizează cu examenul de disertaţie, constând dintr-o singură probă: susţinerea lucrării de disertaţie.