UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ARTE - ALEGERI

 

Studenți membri în Senatul Universității din Oradea

CANDIDATURI DEPUSE:

LOIS NATALIA BODEA

BIANCA ANDREEA BONAȚ


Depunere candidaturi :

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultății.

Necesar dosar candidatură:

- Formular de candidatură (se înregistrează la registratura universității)

- CV format EUROPASS

- Scrisoare de intenție

Perioada de depuneriea candidaturilor: 18.12 – 21.12. 2023


Număr de locuri în Senatul Universității din Oradea: 1 loc

 

Desfășurarea alegerilor: 

Turul 1 - 15 ianuarie 2024, interval orar 9-15

Turul 2 - 17 noiembrie 2024, interval orar 9-15

Campus 1, Casa Muzicii (clădirea secretariatului), et. 1, sala 111 și sala 113

Pentru a vota studenții trebuie să aibă asupra lor:

- Cartea de identitate

- Carnetul de student vizat pe anul în curs 
REZULTATELE ALEGERILOR: 

Studenți membri în Consiliul Facultății:

ANA CARINA NICULAȘ

BIANCA ANDREEA BONAȚ

 

 

COMISIA ELECTORALĂ A STUDENȚILOR (CES)