Acces în Universitate doar pe  baza unui certificat verde valid.

Dispoziție internă


Acces Campus Central


Reglementări privind accesul în Campusul Central și căminele studențești

Informații utile

Regulament de ordine interioară 2016-2020 FAO  pdf
Instrucțiuni pentru deplasarea la locul de muncă pdf
Tematici pentru apărarea împotriva incendiilor pdf
Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice universității. pdf
Dispoziția nr. 336 din 21,09,2016: Atribuțiile, obligațiile, și responsabilitățile șefilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor pdf