În data de 29.06. 2022, ora 12 în Sala 17 din clădirea Facultăţii de Arte – lângă biroul d-nei Decan, va avea loc selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi în cadrul programului ERASMUS+, pentru anul universitar 2022–2023. Alte informații:

Informații utile

Regulament de ordine interioară 2016-2020 FAO  pdf
Instrucțiuni pentru deplasarea la locul de muncă pdf
Tematici pentru apărarea împotriva incendiilor pdf
Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice universității. pdf
Dispoziția nr. 336 din 21,09,2016: Atribuțiile, obligațiile, și responsabilitățile șefilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor pdf