Comisia de Strategii şi Reformă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR