Conducerea departamentului este asigurată de Consiliul departamentului, format din 8 de membri și condus de către directorul de departament.

Director departament: Conf.univ.dr. Teofil Știop