Metodologia pentru organizarea și desfășurarea alegerilor academice

Calendarul alegerilor 2019-2020 


CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA: 
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD (Formular de candidatură, CV)

Lect. univ. Dr. ARIADNA ZENAIDA MIRCESCU (Formular de candidatură, CV)
Lect. univ. Dr. ANCA POPESCU (Formular de candidatură, CV)
Conf. univ. Dr. CARMEN VASILE (Formular de candidatură, CV)

REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE  - ÎN DATA DE 17.01.2020

Reprezentantul studenților în Senatul Universității din Oradea: 
Herțe Radu


REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE ÎN DATA DE 10.12.2019

Consiliul Facultății de Arte: 
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP 
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU 
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR 
Conf. univ. Dr. OANA LIANU

Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE


REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE DESFĂȘURATE LA DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE ÎN DATA 15.10.2019: 

Director de departament: Conf. univ. Dr. TEOFIL IOAN ȘTIOP 

Consiliul departamentului: 
Conf. univ. Dr. RADU MĂRIEȘ 

Lect. univ. Dr. Corina URZICĂ BACIU
Conf. univ. Dr. MIHAELA TĂTULESCU 
Conf. univ. Dr. PAUL BLÂNDA 
Conf. univ. Dr. TIBERIU FEKETE 
Lect. univ. Dr. MARIUS VESA 
Lect. univ. Dr. OLIMPIA URDEA 
Conf. univ. Dr. TEOFIL IOAN ȘTIOP

 


Subcategorii


Urmărește pagina  youtube  a Departamentului de Arte Vizuale