Programe de burse oferite de statul român, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.Agenția de Credite și Burse de Studii este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. A.C.B.S asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele în străinătate oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți. Detalii aici.