Anunț

activitatea didactică din semestrul al II-lea al anului universitar în curs (2020-2021) va începe în sistem hibrid, la fel cum a început și în primul semestru. Mai exact, cursurile practice se vor desfășura on site, în ateliere, iar cursurile teoretice on line, în primul rând prin intermediul platformelor Moodle și MS Teams.