Datorită specificului situaţiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2, unele reglementări ale activităţii Universităţii din Oradea au fost modificate. Vă prezentăm câteva aspecte importante conform dispoziţiilor interne şi Hotătrârii de Senat 5/18.05.2020: Anexa 1,2,3,9.
-     Pe durata stării de alertă, plata tuturor categoriilor de taxe, stabilite prin reglementări interne în cadrul Universităţii din Oradea, poate fi făcută în una din următoarele variante:
-    Plata in lei prin virament bancar:
-    Plata in lei prin mandat postal:
-    Plata în valută prin virament bancar:
-    Majoririle de întârzâiere la plata taxelor aferente anului universitar 2019-2020 sunt anulate, începând cu data aprobării prezentei propuneri de către Senatul UO  respectiv HS 5/18.05.2020, şi până la 30 septembrie2020.
-    Studentul care acumulează minimum 15 credite din anul universitar curent poate fi înscris în anul de studii următor.
-    Pentru disciplinele aferente semestrului II al anului universitar 2019-2020, care vor fi contractate în anul universitar 2020-202I, nu se impun costuri adiţionale sau orice alte restricţii prevăzute anterior.
-    Toate formele de evaluare şi verificare a cunoştinţelor (examen, verificare pe parcurs, colocviu) se pot desfăşura şi on-line, conform hotărârii Consiliului Facultăţii, detalii mai jos.
-    Examenele de licenţă/diplomă şi examenele de disertaţie se pot desfăşura şi on-line, conform hotărârii Consiliului Facultăţii, detalii mai jos.