În atenția studenților de la Departamentul Arte Vizuale și Departamentul Muzică

 

În data de 25.03.2020, ora 10:00 în sala 17 (lângă cabinetul d-nei Decan) va avea loc selecţia studenților pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUS alocate pentru anul universitar 2020-2021, semestrul I și II.Pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie student al Universității din Oradea (atât la selectie cât și pe perioada desfașurării stagiului Erasmus);
- sa nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus de același tip pentru care candidează (adică, un student poate beneficia o singura dată de un tip de bursa Erasmus, de studiu sau de plasament);
- sa fie integralist;
- sa vorbească o limba de circulatie internațională si să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o instituție autorizată;
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
- să aibă cetaţenie română;
Cei selectați au obligația sa confirme locul obtinut (prin mail sau printr-o declaratie depusă la Departamentul de Relații Internaționale/ Biroul LLP), pentru a se putea face oficial nominalizările catre instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care din diverse  motive doresc sa renunte la bursa Erasmus, trebuie sa anunțe în acest sens Biroul LLP în scris (prin mail, declaratie etc.) în cel mai scurt timp posibil.
Condiţiile de selecţie vor fi următoarele:
 1. Media generală
 2. Media limba modernă
 3. Participări la expoziţii, concerte
 4. Să fie cunoscători ai programelor Sketch Up, Corel Draw, Photoshop, 3d Max etc (pentru studenții de la arte vizuale care aplică pentru plasament)
 5. Alte cursuri sau specializări în domeniu, Work and Travel
 6. Situaţii speciale (părinţi plecaţi/stabiliţi în ţara respectivă)
 7. Modul de prezentare
 8. Pentru studenţii de la Departamentul Muzică: Proba practică (în data selecţiei), constând în interpretarea unei lucrări la alegere (pentru programele IMC şi IMI), respectiv solfegiu prima vista (pentru programul Muzică)
Dosarul va conţine următoarele documente:
 1. CV Europass română +engleză, cu poză;
 2. Scrisoare de intenţie în care se vor indica motivele alegerii și preferinţele referitoare la universitatea/ institutia gazdă română +engleză;
 3. Actul de identitate și copie după actul de identitate;
 4. Certificat de competență lingvistică sau copie diplomă de bacalaureat;
Studenţii care vor fi selectaţi trebuie să prezinte ulterior o adeverinţă din care să reiasă că sunt integralişti la momentul plecării.
Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare la avizierul aflat la parter. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii vor îndeplini toate formalităţile şi procedurile necesare pentru a participa în acest program, urmând a se adresa în acest sens Biroului Relații Internaționale al Universităţii Oradea.