La Departamentul de Arte Vizuale, în cazuri excepționale, ca urmare a măsurilor de prevenție și combatere a virusului SARS COV 2, examenele de licență și disertație se vor putea desfășura și în mediu on-line.

În aceste situații, studenții și masteranzii vor înainta conducerii facultății o cerere la care vor atașa documente prin care vor dovedi imposibilitatea de a se prezenta fizic la aceste examene.