Acest chestionar este realizat de echipa Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și urmărește să identifice și să colecteze informații referitoare la traseul dumneavoastră profesional după finalizarea programului de studii universitare.
Răspunsurile dumneavoastră vor fi confidențiale, astfel că nicio altă persoană în afară de cercetători nu va intra în posesia răspunsurilor dumneavoastră. Completarea acestui chestionar durează aproximativ 10-15 minute. Link: https://colectareculturadata.ro/chestionar-privind-potentialul-de-insertie-profesionala/