Proiectul cu titlul COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR LA FACULTATEA DE ARTE se derulează în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordul de împrumut nr.8481-RO încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

și ratificat prin Legea nr.234/2015 și este o propunere care vizează realizarea obiectivului general al programului ROSE de creștere a gradului de retenție în primul an de studii universitare prin crearea unui mediu propice dezvoltării unei perspective profesionale atractive şi realiste pentru studenţii cu risc de abandon din anul I ai Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea.


Acest obiectiv se va realiza prin activitățile propuse, concepute specific pe cele două domenii, Muzică și Arte Vizuale și în așa fel încât să atragă și să stimuleze studenţii: ore de pregătire suplimentară, workshop-uri cu personalități, activități de consiliere și dezvoltare personală, vizite tematice în țară și străinătate. 
În realizarea proiectului vor fi implicate cadre didactice ale Facultăţii de Arte şi din alte departamente ale Universităţii din Oradea (Centrul de Consiliere şi Servicii Privind Cariera, Facultatea de Științe Socio-Umane) acest lucru favorizând dezvoltarea relaţiilor de colaborare în cadrul instituţiei.
Activităţile proiectului vor fi documentate astfel încât un număr cât mai mare de persoane să poată beneficia de experienţa dobândită prin proiect.