LICENȚĂ 2023

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Recital de lied – oratoriu (probă practică) - 10.07.2023
1.2. Recital de arii  (probă practică) - 11.07.2023

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 11.07.2023INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Recital de muzică de cameră (probă practică) - 10.07.2023
1.2. Recital de instrument (probă practică) - 11.07.2023

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 11.07.2023


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate:
1.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale (probă scrisă) - 10.07.2023
1.2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate (probă practică) (5 credite) - 11.07.2023

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - 11.07.2023 DISERTAȚIE 2023

PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE 
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 10.07.2023 


VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Recital vocal / instrumental (30 de minute): 12.07.2023
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 12.07.2023                                                                    

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2022-2023

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR