LICENȚĂ 2022

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Recital de lied – oratoriu (probă practică) - 11.07.2022
1.2. Recital de arii  (probă practică) - 12.07.2022

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 12.07.2022INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Recital de muzică de cameră (probă practică) - 11.07.2022
1.2. Recital de instrument (probă practică) - 12.07.2022

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 12.07.2022


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate:
1.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale (probă scrisă) - 11.07.2022
1.2. Dirijat cor (probă practică) (5 credite) - 12.07.2022

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - 12.07.2022  DISERTAȚIE 2022


PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE 
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 11.07.2022 


VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Recital vocal / instrumental (30 de minute): 13.07.2022
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 13.07.2022                                                                    

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2020-2021

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR