ANUNŢ

- În atenţia studenţilor din anii terminali –

          Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea iulie 2019 se face la Secretariatul Facultăţii cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea începerii examenului (până în data de 3 iulie 2019), iar examenul se va desfăşura în perioada 8-9 iulie 2019


Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

- cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;

- foaie de lichidare completată şi vizată;

- două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);

- copii ale certificatului de naştere și de căsătorie (dacă există);

- copie după diploma de bacalaureat şi cea de studii superioare (pentru absolvenţii de master),
 
însoţită de original, pentru certificarea conformităţii cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;

- chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);

- Lucrarea de Licenţă / Disertaţie însoţită de referatul lucrării întocmit de coordonatorul științific.


METODOLOGIA DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ARTE
CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE DE STUDII 2019 - SESIUNEA IULIE 2019LICENȚĂ

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Probă de specialitate (practic): recital de lied – oratoriu (probă publică, înregistrată) 08.07.2019
1.2. Interpretarea unui rol principal dintr-o operă sau dintr-o lucrare vocal-simfonică de anvergură sau recital de arii reprezentative (probă publică, înregistrată) 09.07.2019 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării scrise privind concepţia interpretativă a repertoriului prezentat în recital / spectacol (5 credite) 09.07.2019 INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Probă practică – muzică de cameră (probă publică, înregistrată) 08.07.2019 
1.2. Interpretarea repertoriului pregătit – recital de instrument (probă publică, înregistrată) 09.07.2019 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării scrise privind concepţia interpretativă a repertoriului prezentat în recital (5 credite) 09.07.2019  


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor de specialitate: Dirijat cor (probă practică) (5 credite) 08.07.2019 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) 09.07.2019 DISERTAȚIE


Prezentarea și susținerea lucrării de disertație:  08.07.2019 VIAMC
                                                                        09.07.2019 PAD 

La programul de studii masterale Vocal şi Instrumental în Arta Muzicală Camerală (VIAMC), lucrarea de disertaţie se va susţine oral şi va fi însoţită de un recital de 30 de minute.REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2018-2019

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR