Dragi absolvenți 

În scopul monitorizării traseului absolvenților și al îmbunătățirii procesului de formare a competențelor la studenții Departamentului Muzică, vă invităm să completați chestionarul disponibil la linkul următor: https://docs.google.com/forms/d/162w1QbNgpjMpaYjpKrtW7JWumjY-sRETDrPkdP_ae0I/edit 
Datele colectate vor fi protejate conform GDPR și nu vor fi utilizate în alte scopuri decît cele declarate.

Vă mulțumim !


LICENȚĂ 2024

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Recital de lied – oratoriu (probă practică) - 08.07.2024
1.2. Recital de arii  (probă practică) - 09.07.2024

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 09.07.2024INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Recital de muzică de cameră (probă practică) - 08.07.2024
1.2. Recital de instrument (probă practică) - 09.07.2024

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 09.07.2024


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate:
1.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale (probă scrisă) - 08.07.2024
1.2. Evaluarea cunoștințelor de specialitate (probă practică) (5 credite) - 09.07.2024

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - 09.07.2024 DISERTAȚIE 2024

ARTĂ DIRIJORALĂ 
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 08.07.2024 


VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Recital vocal / instrumental (30 de minute): 10.07.2024
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 10.07.2024                                                                    

 


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2023-2024

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR