SELECŢIE STUDENŢI PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU ŞI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +

În data de 12 martie 2018, ora 14.00, în Sala M 017 va avea loc selecţia studenţilor pentru mobilităţi de studiu şi pentru cei care doresc să efectueze mobilităţi de plasament în cadrul programului Erasmus + în anul universitar 2019-2020.

Studenţii pot opta pentru mobilităţi de studiu de un semestru (5 luni) sau pentru mobilitate de plasament de 2 luni (într-un semestru). În acelaşi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la 2 mobilităţi pe an, acest lucru însemnând câte o mobilitate pe semestru.

Dosarele de candidatură ale studenţilor vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele DOCUMENTE:

- dosar plic,

- CV Europass actualizat cu fortografie în limba română și în limba engleză

- actul de identitate și copie după actul de identitate

- adeverința de student integralist (pe care o primiți de la secretariatul facultății),

- cerere în care sa va exprimați intenția de a participa la selecție, cu mențiunea locului în care doriți să mergeți și a perioadei (un semestru sau un an întreg),

- declarație pe proprie răspundere ca nu ați mai beneficiat de bursa Erasmus și

- certificat de competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională (în cazul în care nu aveți, acesta poate fi dobândit și ulterior selecției).

Proba practică în cadrul procesului de selecţie constă în:

- interpretarea unei piese (la alegere) – pentru candidaţii de la programele de studii Interpretare muzicală Instrumente, respectiv Interpretare muzicală Canto 

- citirea la prima vedere a unui solfegiu – pentru candidaţii de la programul de studii Muzică.

* Pentru informaţii detaliate referitoare la condiţiile pe care candidaţii trebuie să le întrunească pentru a participa la selecţie, studenţii interesaţi pot accesa:

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Outgoing+Students?structure=3

* Partenerii internaţionali ai Universităţii din Oradea sunt menţionaţi în lista de mai jos:

Universitatea din Oradea | Parteneri internationali