Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE 
Forma de învățământ: Studii universitare de masterat zi / ECTS: 120 credite 
Plan de învățământ 2020-2021       

Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Forma de învățământ: Studii universitare de masterat zi / ECTS: 120 credite 
Plan de învățământ 2020-2021