Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: ARTĂ DIRIJORALĂ 
Forma de învățământ: Studii universitare de masterat zi / ECTS: 120 credite 
Finalități conform COR:
Profesor în învățământul liceal 233001 (cu condiția absolvirii modulului DPPD nivel II) 
Maestru cor 265210
Documentarist 265255
Plan de învățământ 2023-2024


       

Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Forma de învățământ: Studii universitare de masterat zi / ECTS: 120 credite 
Finalități conform COR:
Solist instrumentist 265214 
Solist concertist 265220 
Maestru corepetitor 265222 
Maestru studii canto 265208 
Solist vocal 265215 
Profesor în învățământul liceal 233001 (cu condiția absolvirii modulului DPPD nivel II)
Plan de învățământ 2023-2024