Misiunea Departamentului de Muzică este aceea de a crea specialişti în muzică bine pregătiţi, cu largi disponibilităţi artistice şi profesionale, care să contribuie la păstrarea patrimoniului cultural al ţării şi la implementarea muzicii şi artei interpretative româneşti în circuitul de valori internaţionale. 

Departamentul este acreditat să organizeze cursuri şi examene de perfecţionare pentru definitivare în învăţământ, pentru gradele didactice II şi I, precum şi cursuri de formare continuă în cadrul programului complet „Varadinum” al Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic. 


 
Subcategorii