PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE (PAD)

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins) 

Proba 2 de specialitate:
a.   Prezentarea concepţiei gestice şi interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată pe site-ul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală) 
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală). 

Proba 1 eliminatorie și Proba 2 de specialitate se vor susține on-line în fața comisiei în videoconferință.
Pentru proba 2.b de specialitate candidații vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, sau vor depune la secretariatul facultății, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului, un CD/DVD cu  proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie, în format PDF. Numele şi opţiunea pentru programul de studiu ale candidatului vor fi scrise pe CD/DVD. 


Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei de specialitate.

Link-urile de acces și programarea orară vor fi transmise candidaților pe e-mail cu o zi înainte de desfășurarea examinării.VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ (VIAMC)

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2 de specialitate: 
a.   Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal; Candidaţii pot cânta şi din partitură (50 % din nota finală)  
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie.  (50 % din nota finală).

Proba 1 eliminatorie se va desfășura on-line în fața comisiei în videoconferință.
Pentru proba 2 de specialitate candidații vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, sau vor depune la secretariatul facultății, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului, un DVD cu înregistrarea video a prestației proprii, cu sau fără acompaniament de pian și proiectul temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie, în format PDF. Numele şi opţiunea pentru programul de studiu ale candidatului vor fi scrise pe DVD.
Proba de specialitate 2.b se va susține on-line oral în fața comisiei în videoconferință. 

Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei de specialitate

Link-urile de acces și programarea orară vor fi  vor fi transmise candidaților pe e-mail cu o zi înainte de desfășurarea examinării. 


PRECIZĂRI IMPORTANTE

Întrucât admiterea din sesiunile iulie și septembrie 2020 va conține o componentă on-line, candidaţii pentru toate specializările sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de ArteLa solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii pe specializări.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau la tel.: 0742-291729.


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !

PLATA TAXELOR DE ÎNMATRICULARE ȘI ȘCOLARIZARE