PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE (PAD)

Proba 1 eliminatorie: solfegiu la prima vedere (admis/respins) 

Proba 2:

a.   Realizarea concepţiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală) 
b.   Probă practică de susţinere a proiectului unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală). 
VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ (VIAMC)

Proba 1 eliminatorie: solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2: 

a.   Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal; Candidaţii pot cânta şi din partitură (50 % din nota finală)  
b.   Probă practică de susţinere a proiectului unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie,  (50 % din nota finală).
ARTA INTERPRETĂRII INSTRUMENTALE ȘI VOCALE (AIIV)*

Proba 1 eliminatorie: solfegiu la prima vedere (admis/respins) 

Proba 2: 

a.   Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal; Candidaţii pot cânta şi din partitură (50 % din nota finală) 
b.   Probă practică de susţinere a proiectului unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie,  (50 % din nota finală).

 
* în cazul în care programul este avizat de ARACIS
Precizare importantă

La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii, pe specializări. Candidaţii pentru specializarea VIAMC se vor adresa facultăţii pentru corepetitor (contra cost) sau pot să fie însoţiţi de corepetitorul propriu.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau la tel.: 0259-408.129.

 

Orele la care încep probele vor fi afişate de către comisia de admitere în timp util.


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !