ARTĂ DIRIJORALĂ 

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins) 

Proba 2 de specialitate:
a.   Prezentarea concepţiei gestice şi interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată pe site-ul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală) 
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală). 

Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei de specialitate.

Lista lucrărilor pentru Proba de specialitate 2a :

Exultate justi - Lodovico da Viadana 
 
Trandafir de pe răzoare - Sabin Drăgoi 

Ave Maria - Tomas Luis de Victoria
VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ (VIAMC)

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2 de specialitate: 
a.   Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal; Candidaţii pot cânta şi din partitură (50 % din nota finală)  
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie.  (50 % din nota finală).

Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei de specialitatePRECIZĂRI IMPORTANTE

Candidaţii pentru toate specializările sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de Arte.
La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii pe specializări.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau la tel.: 0742-291729.


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !

PLATA TAXELOR DE ÎNMATRICULARE ȘI ȘCOLARIZARE