CANDIDATURI DEPUSE PENTRU FUNCȚIA DE DECAN MANDATUL 2020-2024:

ANDOR ELENA CORINA Formular de candidatură, Declarație pe proprie răspundere, Cazier judiciar, CVProiect managerial

MIRCESCU ARIADNA ZENAIDA Formular de candidatură, Declarație pe proprie răspundere, Cazier judiciar, CVProiect managerialFormular de candidatură
 (click aici pentru link alternativ de download)

Metodologia pentru organizarea și desfășurarea alegerilor academice

Calendarul alegerilor 2019-2020 


REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE ÎN DATA DE 29.01.2020

Membrii în Senatul Universității din Oradea: 
Lect. univ. Dr. ARIADNA ZENAIDA MIRCESCU 
Lect. univ. Dr. ANCA POPESCU 


REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE  - ÎN DATA DE 17.01.2020

Reprezentantul studenților în Senatul Universității din Oradea: 
Herțe RaduREZULTATELE ALEGERILOR LA DEPARTAMENTUL MUZICĂ AL FACULTĂȚII DE ARTE DESFĂȘURATE ÎN 14.10.2019:

Director de departament: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Consiliul Departamentului Muzică: 
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
Lect. univ. Dr. VALENTINA HORHAT VENTEL 
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU


REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE ÎN DATA DE 10.12.2019

Consiliul Facultății de Arte: 
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP 
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU 
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR 
Conf. univ. Dr. OANA LIANU

Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE