REVISTA online COLLOQUIA ARTIUM

REVISTA online ALMANAH EUTERPE

Cărţi de specialitate

Cu autor unic:

Rîmbu, Romeo - Crochiu al şcolii clujene de compoziţie, focalizat pe analiza simfoniilor mentorului ei, Sigismund Toduţă - ISBN 987-606-10-0790-5 Editura Universităţii din Oradea, 2012
Rîmbu, Romeo - Mioriţa în creaţia compozitorilor români - ISBN 987-606-10-0791-2, Editura Universităţii din Oradea, 2012
Rîmbu, Romeo - Oratoriul Mioriţa de S. Toduţă - ISBN 987-606-10-0789-9, Editura Universităţii din Oradea, 2012
Rus, Carmen (2011) -  Relaţii psihosociale în cadrul ansamblului coral - Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0555-0.
Spătar, Anca (2008) – Muzicoterapia. Istoric, actualitate, perspective – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-531-7, 278pag.
Spătar, Anca (2008) – Descântecul – muzicoterapie arhaică – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-530-0, 76pag.
Roman, Delia (2008) – Universul expresiv al liedului românesc reflectat în interpretarea creaţiei lui Sigismund Toduţă – Editura Risoprint, ISBN 978-973-751-858-3, 114pag.
Roman, Delia (2008) – Elemente de limbaj şi stilistica interpretării liedurilor lui Sigismund Toduţă – Editura Risoprint, ISBN 978-973-751-859-0, 124pag + CD.
Vieru, Mihai (2008) – ShiNoBi – Editura Brumar, Timişoara
Mercean-Ţârc, Mirela (2007) – Cristalizarea formei de sonată în secolul XVIII – în literatura muzicală pentru instrumente cu claviatură – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-361-0, 112pag.
Mercean-Ţârc, Mirela (2007) – Articularea formei în simfoniile compozitorilor clujeni – compuse în cea de-a doua jumătate a secolului XX – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-355-9, 188pag. + Anexă
Jámbor Fekete, Elisabeta (2007) – Piese miniaturale dedicate pianului în muzica secolului al XX-lea – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-237-8, 130pag.
Jámbor Fekete, Elisabeta (2007) – Piese miniaturale dedicate pianului din creaţia compozitorilor români – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-253-8, 150pag.
Gorea, Ioana-Luminiţa (2007) – Rolul solistic al flautului în Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi în Preludiile nr. 1, 2 şi 3 de Eduard Terényi – Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, ISBN 973-8431-73-7, 116pag.
Hinsu-Mariş, Florina (2007) – Verdi şi vocea falcon – Editura Universităţii din Oradea – ISBN 978-973-759-340-5, 120pag.
Vieru, Mihai (2007) – Hai Ku Miki – Editura Brumar, Timişoara, ISBN 978-973-602-251-7
Gorea, Ioana-Luminiţa (2006) – Rolul solistic al flautului în genuri şi forme tradiţionale şi moderne din creaţia clujeană a secolului XX – Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, ISBN 10: 973-8431-49-2, ISBN 13: 978-973-4831-49-2, 102pag.
Hinsu, Carmen Florina (2006) – Vocea falcon – Editura MediaMusica – ISBN/EAN 973-8431-43-3/978-973-8431-43-0, 160pag.
Lazăr, Valentin (2006) – Estetica actului dirijoral – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-759-011-0, 142pag.
Lazăr, Valentin (2006) – Momente de referinţă în istoria artei dirijorale – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-759-012-0, 103pag.
Lianu, Oana (2006) – Naiul între tradiţie şi modernitate – Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10) 973-759-062-7, ISBN (13) 978-973-759-062-6, 96pag.
Pitic, Zorica-Maria (2006) – Diapazonul ca sunet etalon: istoric, fluctuaţii, normalizări – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-823-2, 178pag.
Pitic, Zorica-Maria (2005) – Diapazonul ca frecvenţă etalon între arbitrar şi coordonate dictate de logica muzicală – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-824-0, 84pag.
Vieru, Mihai (2005) – Leul greu – Editura Brumar, Timişoara
Marcu, Agneta (2004) Cvartetul Varadinum la 15 ani, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-635-3, 150pag.
Marcu, Agneta (2004) Cvartetul nr.2 de Bihari Sándor în interpretarea formaţiei Varadinum, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-543-8, 144pag. +CD
Vasile, Carmen (2004) Erwartung de Arnold Schoenberg – Prefigurarea unui nou gen al teatrului muzical – Oradea, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-683-3, 155pag.
Vasile, Carmen (2004) La voix humaine. Drama însingurării – Oradea, Ed.Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-682-5, 225pag.
David, Gheorghe (2004) – Teatrul muzical de divertisment – Oradea, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-465-2, 269pag.
Vieru, Mihai (2003): Thermidor Ketamidor, Editura Revistei Familia, Oradea şi Editura Bibliotecii “Gh. Şincai” Oradea.

Cu autor colectiv:

Artă şi inovaţie – Antologie de studii de muzicologie şi teatrologie (2009) – Editura Universităţii din Oradea ISBN 978-973-759-737-3
Dialoguri interculturale – Studii de muzicologie şi teatrologie (2009) – Editura Universităţii din Oradea ISBN 978-973-759-738-0
Interculturalitate în viaţa artistică bihoreană. Studii, cronici, eseuri (2009) – Editura Universităţii din Oradea ISBN 978-973-759-739-7)
Elemente novatoare în muzică şi teatru – Studii de muzicologie şi teatrologie (2006) Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, ISBN 973-704-042-2
Orientare şi consiliere pentru carieră în politicile pentru tineret (2006), coordonator Agneta Marcu, autori Călina Dumitrescu, Dan Paul Ionescu, Mariana Marinescu, Vasile Marcu, Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10) 973-759-136-4; ISBN (13) 978-973-759-136-4; 210 pagini;

Volume cu ISSN:

Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Muzică (2004) – ISSN 1584-1545
Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Muzică (1/2010) – ISSN 1584-1545
Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Muzică (2/2010) – ISSN 1584-1545
Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Muzică (1/2011) – ISSN 1584-1545
Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Muzică (2/2011) – ISSN 1584-1545

Cursuri şi suporturi de curs – cu ISBN

Gorea, Luminita (2011) - Istoria muzicii pentru uzul studentilor, vol. I – Antichitatea, Evul Mediu, Renasterea, Barocul, Clasicismul - Ed. Universitatii din Oradea, ISBN 978-606-10-0668-7.
Spătar, Anca (2011) Antologie de arii din creaţia lui J. S. Bach vol.I , ISBN: 978-606-10-0057-9, ISBN: 978-606-10-0378-5
Spătar, Anca (2011) Antologie de arii din creaţia lui J. S. Bach vol.II , ISBN: 978-606-10-0057-9, ISBN: 978-606-10-0379-2
David, Gheorghe (2009) – Muzica face minuni – Melodii alese, vol. I – Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, ISBN 978-973-704-119-7, Vol.I – ISBN 978-973-704-120-3
Mercean-Ţârc, Mirela (2008) – Curs practic de analiză a formei muzicale, vol. I – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-483-9, 252pag.
Lianu, Oana (2008) – Curs de folclor muzical – vol. I, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-505-8, Vol.I – Bibliogr. – ISBN 978-973-759-506-5, 465 pag.
Marcu, Agneta (2007) – Didactica instrumentelor cu coarde şi arcuş, autor unic, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-233-0, CIP nr. 1668/23.01.2007 Biblioteca Naţională a României, pag. 269;
Marcu, Agneta (2007) – Ghid de practică pedagogică pentru interpretare muzicală: instrumente, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-353-5, pag. 96;
Suport de curs de didactică pentru cordari (2007) Agneta Marcu coordonator, autori Agneta Marcu, Doina Marcu, Tokaji Agneta, Bozsodi Beata, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-234-7, 127 pag.;
Pitic, Zorica-Maria (2006) – Exerciţii şi dictee ritmice – vol. I, Editura Universităţii din Oradea, Bibliogr.- ISBN (10) 973-759-149-6, ISBN (13) 978-973-759-149-4, 55pag.
Lazăr, Valentin (2006) – Curs practic de dirijat coral – Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-241-5, 155pag.
Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Artele spectacolului – actorie – Carmen Vasile, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2005.
Caiet de practică pedagogică pentru specializarea muzică instrumentală (2004) Agneta Marcu coautor, Doina Marcu, Editura Universităţii din Oradea ISBN 973-613-452-0, 67 pag.
Vasile, Carmen; Pitic, Zorica-Maria (2006) – Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Interpretare muzicală – Canto–Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-992-1, 129pag.
Lianu, Oana (2006) – Metodă pentru însuşirea naiului – Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10) 973-759-063-5, ISBN (13) 978-973-759-063-3, 116pag.
David, Gheorghe: Antologie corală. Muzică religioasă şi cultă, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea:
vol. I. 2002, ISBN 973-8195-44-6
vol. II. 2003, ISBN 973-8195-84-5
vol. III. 2004, ISBN 973-8195-44-6, ISBN 973-704-012-0
vol. IV 2006, ISBN (10) 973-704-048-1, ISBN (13) – 978-973-704-048-0
vol. V 2007 ISBN 978-973-704-068-8
vol. VI 2008, ISBN 978-973-704-088-6
vol. VII 2009, ISBN 978-973-704-115-9