INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Programul de studii : Interpretare muzicală – Canto

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

          Vocalize.

2. Probă de tehnică şi interpretare vocală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe  baza a două subprobe:

          a. Aptitudini vocale şi scenice (75% din nota finală):

                      -   Poezie, fabulă sau monolog;

                      -   Probă de interpretare:

                                        -  un lied;

                                        -  două arii de stil şi factură diferite.

         b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale  – (25% din nota finală) 

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 suneteINTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

Programul de studii : Interpretare muzicală – Instrumente

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

           O gamă majoră şi relativa sa minoră (la alegerea comisiei din 4 game studiate), cu arpegii;

2. Probă de tehnică şi interpretare instrumentală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe: 

           a. Aptitudini instrumentale (75% din nota finală):

                      -  Recital instrumental 

           b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale (25% din nota finală):

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 suneteMUZICĂ (PEDAGOGIE MUZICALĂ)

Programul de studii: Muzică

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

            -  Interpretarea unei piese vocale la alegere

2. Interviu în care se va urmări nivelul cunoştinţelor de  specialitate ale candidatului prin:

            -  Solfegiu la prima vedere (50% din nota finală)

            -  Recunoaşterea după pian a intervalelor simple şi a acordurilor de 3-4 sunete (50% din nota finală)


Solfegiile, pe o singură voce, în cheile sol şi fa, sunt de dificultate medie, cuprinzând elemente fundamentale de ordin intervalic-intonaţional, ritmic, agogic şi dinamic.

Interpretarea vocală va fi executată fără acompaniament.

Nu se impun condiţionări stilistice în alegerea repertoriului.
PRECIZĂRI IMPORTANTE

Candidaţii  pentru toate specializările sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de Arte. La specializarea Interpretare muzicală - Instrumente repertoriul pentru fiecare instrument în parte este detaliat în capitolul Conținutul probei de tehnică și interpretare instrumentală .

La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii pe specializări.
Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii sau la tel: 0742-291729.

 
PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !

PLATA TAXELOR DE ÎNMATRICULARE ȘI ȘCOLARIZARE