INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Programul de studii : Interpretare muzicală – Canto

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

          Vocalize.

2. Probă de tehnică şi interpretare vocală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe  baza a două subprobe:

          a. Aptitudini vocale şi scenice (75% din nota finală):

                      -   poezie, fabulă sau monolog;

                      -   Probă de interpretare:

                                        -   lied;

                                        -  două arii de stil şi factură diferite.

         b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale  – (25% din nota finală) 

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 sunete


INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

Programul de studii : Interpretare muzicală – Instrumente

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

           O gamă majoră şi relativa sa minoră (la alegere), cu arpegii;

2. Probă de tehnică şi interpretare instrumentală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe: 

           a. Aptitudini instrumentale – 75% din nota finală:

                      -  Recital instrumental 

           b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale 25% din nota finală.

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 sunete


MUZICĂ (PEDAGOGIE MUZICALĂ)

Programul de studii: Muzică

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

            -  Reproducerea vocală a unor fragmente ritmico-melodice interpretate la pian de către comisie

            -  Interpretarea unei piese vocale la alegere

2. Interviu în care se va urmări nivelul cunoştinţelor de  specialitate ale candidatului prin:

            -  Solfegiu la prima vedere;

            -  Recunoaşterea după pian a intervalelor simple şi a acordurilor de 3-4 sunete;


Solfegiile, pe o singură voce, în cheile sol şi fa, sunt de dificultate medie, cuprinzând elemente fundamentale de ordin intervalic-intonaţional, ritmic, agogic şi dinamic.

Interpretarea vocală va fi executată din memorie, fără acompaniament.

Nu se impun condiţionări stilistice în alegerea repertoriului.
Precizare importantă

Candidaţii pentru specializarea Interpretare muzicală se vor adresa facultăţii pentru corepetitor (contra cost) sau pot să fie însoţiţi de corepetitorul propriu. Repertoriul pentru fiecare instrument este detaliat în capitolul Conținutul probei de tehnică și interpretare instrumentală din Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de Arte.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii sau la tel: 0259-408.129.

 
PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !