SELECŢIE STUDENŢI PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU ŞI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +

În data de 10.04.2024, ora 13.00, în Sala 12 corp C51 et.1 va avea loc selecţia studenţilor pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUS + alocate pentru anul universitar 2024-2025, semestrele I și II. 

Universitatea din Oradea are alocat un număr de 29 locuri de tabără pentru anul universitar în curs. Pentru Facultatea de Arte a fost repartizat un singur loc de tabară în seria 12.02-17.02.2024 la Complex Alpina, Păltiniș, jud. Sibiu. Cererile pentru locurile de tabără se pot depune la secretariatul facultății până la data de  30.01.2024.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 10.02. - 23.02.2024. Detalii despre numărul de locuri pe facultate, locații, serii și calendar vor fi publicate în cel mai scurt timp pe site-ul facultății. Vă rugăm să depuneți cererile în timp util !
Metodologie tabere studentesti 2024 
Anexe metodologie tabere studentesti 2024 
Ordin tabere studentesti 2024 

Informații legate de modul de aplicare la taberele studențești:
Locuri tabere studenți 
Calendar selecție studenți
Metodologie tabere studențești 
Borderou tabere studențești
Cerere tabere studențești
Monitorul Oficial

 


BURSE SEMESTRUL II 2023-2024

Calendar burse sem.II 2023-2024

22.04.2024 - repartizare fond de burse
29.04.2024 - afișare liste intermediare 
08.05-09.05.2024 - perioada de depunere contestații 
09.05.2024 - rezolvare contestații
10.05.2024 - întocmire liste finale cu studenții bursieri și afișare


Adresa reglementari burse 


În vederea acordării BURSELOR SOCIALE studenții trebuie să depună următoarele DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

a) Cerea solicitanului
însoțită de o declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterior depunerii cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit precum și acordul privind prelucrarea datelor personale
b)
pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii de acordare a bursei sociale poate solicita studentului raportul de anchetă socială, realizatcu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzîndu-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte lucrează sau domiciliază în străinătate 
c) copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părinților, după acte de stare civilă/decizia instanței de menținere în arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art.10 alin. (9) litera b)  
e) pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, așa cum sunt precizate la alin.2, est necesar acordul olograf al studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei

Formular cerere de acordare a bursei sociale
Formular declarație pe proprie răspundere
Acord privind prelucrarea datelor personale
Acord privind prelucrare date personale pentru fiacare membru al familiei

Data limită pentru depunerea cererilor pentru burse sociale precum și pentru celelalte categrii de burse este 17.11.2023 ora 12:00

Studenții care nu au depus la secretariat codul IBAN (corespunzător unui cont deschis la BCR, BT, Raiffeisen sau BRD) sunt rugați să transmită la secretariatul facultății , pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 , o copie după documentul eliberat de bancă în acest sens.


Pentru calcularea burselor sociale, conform ordinului MEN nr.3392/2017 salariul de bază minim la nivel național începând cu 01.01.2020 este de 1.346 lei.     METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME  DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE 

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII DIN UNIVERSITATEA ORADEA


CALENDAR GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

ACȚIUNEA   PERIOADA
Afișarea calendarului de acordare a burselor pe site și la avizier   Minim 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a cererilor
Depunerea cererilor pentru acordarea burselor la secretariatele facultăților (burse sociale semestriale și de performanță)   15 zile de la începerea semestrului
Evaluarea dosarelor și afișarea listelor cu beneficiarii burselor sociale, de merit și de performanță la avizierele facultăților   O săptămână după primirea fondului de burse de la UO
Perioada de depunere contestații   3 zile de la data afișării rezultatelor
Analiza și rezolvarea contestațiilor   5 zile de la termenul de depunere a contestațiilor
Transmiterea listelor cu beneficiari către Comisia de acordare a burselor pe universitate pentru validare   3 zile de la data finalizării etapei de rezolvare a contestațiilor 
Transmiterea listelor de către Comisia de burse pe universitate către DE   O zi după validare  


INFORMAȚII TABERE 2024

Metodologie tabere studentesti 2024 

Anexe metodologie tabere studentesti 2024 

Ordin tabere studentesti 2024 


CERERE INDIVIDUALĂ TABERE

Cererile pentru acordarea locurilor de tabără se pot depune la secretariat sau electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

COMISIE TABERE