LICENȚĂ 2020

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Recital de lied – oratoriu (probă practică) - 06.07.2020
1.2. Recital de arii  (probă practică) - 07.07.2020

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 08.07.2020INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Recital de muzică de cameră (probă practică) - 06.07.2020
1.2. Recital de instrument (probă practică) - 07.07.2020

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) - 08.07.2020


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate:
1.1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale (probă scrisă) - 06.07.2020
1.2. Dirijat cor (probă practică) (5 credite) - 07.07.2020

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - 07.07.2020  DISERTAȚIE 2020


PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE 
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 08.07.2020 


VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ
Recital vocal / instrumental (30 de minute): 08.07.2020
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 08.07.2020                                                                    

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2019-2020

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR