Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite 
Plan de învățământ 2018-2019                                                                                                                                                                                                                         
Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite                                              
Plan de învățământ 2018-2019         

Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: MUZICĂ
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 180 credite 
Plan de învățământ 2018-2019