Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite 
Finalități conform COR: 
Artist liric 265202
Artist liric operă 265223
Corist operă 265224
Profesor în învăţământul gimnazial 233002 (cu condiţia absolvirii modulului DPPD nivel I)
Plan de învățământ 2023-2024


                                                                                                                                                                                                                         
Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite 
Finalități conform COR: 
Instrumentist 265209
Artist instrumentist 265219
Acompaniator 265201 (numai pentru specializarea Pian)
Corepetitor 265204 (numai pentru specializarea Pian)
Profesor în învăţământul gimnazial 233002 (cu condiţia absolvirii modulului DPPD nivel I)
Plan de învățământ 2023-2024


         

Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: MUZICĂ
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 180 credite 
Finalități conform COR:
Profesor în învăţământul gimnazial 233002 (cu condiţia absolvirii modulului DPPD nivel I)
Referent muzical 265211
Corist 265205
Tehnoredactor partituri 265217
Conducător formaţie muzicală 265248
Plan de învățământ 2023-2024