Ca urmare a menținerii restricțiilor referitoare la prevenirea și combaterea infectării cu Covid-19 şi pentru a vă proteja, vă rugăm să accesaţi posibilitatea de a vă înscrie online la admitere. Este foarte simplu, aveţi la dispoziţie toate informaţiile şi vă puteţi înscrie aici: ÎNSCRIERI ADMITERE ONLINE

Înscrierea la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020,  se poate face şi la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00.
Secretariatul Facultății de Arte (vezi harta )

CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU - MUZICĂ
CERERE DE ÎNSCRIERE LA MASTER

 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
LA FACULTATEA DE ARTE 202
1
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ                                                                                                                            

Domeniul Programul de studiu Locuri buget

Locuri buget - rurali Locuri cu taxă
Muzică Interpretare muzicală - Canto 6 1 3
Muzică Interpretare muzicală - Instrumente 4 0 0
Muzică Muzică 1 1 5

   
PROGRAME DE STUDIU DE MASTER 

Domeniul Programul de studiu  Locuri buget Locuri cu taxă
Muzică Pedagogia Artei Dirijorale  2 43
Muzică Vocal și Instrumental în Arta Muzicală Camerală 1 43
       

 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
   
SESIUNEA IULIE 2021 SESIUNEA IULIE 2021
Înscrieri: 12.07-17.07.2021 Înscrieri: 12.07-17.07.2021
Proba 1 eliminatorie: 19.07.2021 Susținerea examenului: 21.07.2021
Proba 2 practică: 20.07.2021 Afișarea rezultatelor: 22.07.2021
Afișarea rezultatelor: 21.07.2021 Contestații: 22.07-23.07.2021
Contestații: 21.07-22.07.2021 Confirmări 1: 26.07-27.07.2021
Confirmări 1: 22.07-23.07.2021 Confirmări 2:  28.07.2021
Confirmări 2: 26.07.2021 Afișarea rezultatelor finale: 29.07.2021
Afișarea rezultatelor finale: 27.07.2020  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Înscrieri: 06.09-10.09.2021 Înscrieri: 06.09-10.09.2021
Proba 1 eliminatorie: 13.09.2021 Susținerea examenului: 14.09.2021
Proba 2 practică: 14.09.2021 Afișarea rezultatelor: 16.09.2021
Afișarea rezultatelor: 15.09.2021 Contestații: 16.09-17.09.2021
Contestații: 15.09-16.09.2021 Confirmări: 17.09-20.09.2021
Confirmări: 16.09-17.09.2021 Afișarea rezultatelor finale: 21.09.2021
Afișarea rezultatelor finale: 20.09.2021  
   
   

 

METODOLOGIA DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER
 2021-2022

PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE 2021

Departamentul Muzică organizează activităţi de pregătire pentru admitere GRATUITE începând din 05.04.2021. Pregătirile se vor face pe bază de programare la numărul de telefon 0259-408129 (secretariatul facultăţii) şi cu cel puţin 2 zile înainte de data avută în vedere. În atenția candidaților la concursul de admitere

la Universitatea din Oradea

          În vederea facilitării achitării taxei de înscriere la concursul de admitere, vă informăm că puteți efectua plata acesteia și la sucursalele Băncii Transilvania, în contul IBAN al Universității din Oradea: RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX.

                                        Pe dispoziția/ordinul/documentul de plată (la explicații) se vor menționa următoarele: 
                                                                           
1. Numele și prenumele candidatului(ei);
2.Taxă de înscriere la admitere la Facultatea de _____________________ (numele facultății la care se face înscrierea; nu este necesar să fie trecută specializarea).

          Documentul de plată primit de la bancă, semnat și ștampilat, se va depune, împreună cu dosarul de înscriere, la facultatea pentru care s-a achitat taxa de înscriere.

Comisia Centrală de Admitere 


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !