METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
LA FACULTATEA DE ARTE 2019CIFRA DE ȘCOLARIZARE ADMITERE 2019 

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ                                                                                                                            

Domeniul Programul de studiu Locuri bugetate Locuri cu taxă
Muzică Interpretare muzicală - Canto  8 4
Muzică Interpretare muzicală - Instrumente 14 1
Muzică Muzică 13 7

   
PROGRAME DE STUDIU DE MASTER 

Domeniul Programul de studiu  Locuri bugetate Locuri cu taxă
Muzică Pedagogia Artei Dirijorale  4 36
Muzică Vocal și Instrumental în Arta Muzicală Camerală 4 36
Muzică Arta Interpretării Instrumentale și Vocale* 4 36

*La programul de studii de master Arta Interpretării Instrumentale și Vocale cele 4 locuri bugetate vor fi distribuite în cazul în care se va putea organiza admitere, deoarece programul este în curs de evaluare ARACIS în vederea încadrării în domeniul existent. În caz contrar locurile bugetate vor fi distribuite automat programelor de studii de master Pedagogia Artei Dirijorale și Vocal şi Instrumental în Arta Muzicală Camerală.CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2019

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SESIUNEA IULIE 2019 SESIUNEA IULIE 2019
Înscrieri: 10.07-20.07.2019 Înscrieri: 10.07-23.07.2019
Proba 1 eliminatorie: 22.07.2019 Susținerea examenului: 24.07.2019
Proba 2 practică: 23.07.2019 Afișarea rezultatelor: 25.07.2019
Afișarea rezultatelor: 24.07.2019 Contestații: 25.07-26.07.2019
Contestații: 24.07-25.07.2019 Confirmări: 26.07-31.07.2019
Confirmări: 25.07-31.07.2019 Afișarea rezultatelor finale: 31.07.2019
Afișarea rezultatelor finale: 31.07.2019SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Înscrieri: 04.09-14.09.2019 Înscrieri: 04.09-17.09.2019
Proba 1 eliminatorie: 16.09.2019 Susținerea examenului: 18.09.2019
Proba 2 practică: 17.09.2019 Afișarea rezultatelor: 19.09.2019
Afișarea rezultatelor: 17.09.2019 Contestații: 19.09.2019
Contestații: 17.09-18.09.2019 Confirmări: 19.09-20.09.2019
Confirmări: 18.09-20.09.2019 Afișarea rezultatelor finale: 20.09.2019
Afișarea rezultatelor finale: 20.09.2019

METODOLOGIA DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER
 2019-20120

PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE 2019

Departamentul Muzică organizează activităţi de pregătire pentru admitere GRATUITE începând din 03.04.2019. Pregătirile se vor face pe bază de programare la numărul de telefon 0259-408129(secretariatul facultăţii) şi cu cel puţin 2 zile înainte de data avută în vedere. 


CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE 2019
În atenția candidaților la concursul de admitere

la Universitatea din Oradea

          În vederea facilitării achitării taxei de înscriere la concursul de admitere, vă informăm că puteți efectua plata acesteia și la sucursalele Băncii Transilvania, în contul IBAN al Universității din Oradea: RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX.

                                        Pe dispoziția/ordinul/documentul de plată (la explicații) se vor menționa următoarele: 
                                                                           
1. Numele și prenumele candidatului(ei);
2.Taxă de înscriere la admitere la Facultatea de _____________________ (numele facultății la care se face înscrierea; nu este necesar să fie trecută specializarea).

          Documentul de plată primit de la bancă, semnat și ștampilat, se va depune, împreună cu dosarul de înscriere, la facultatea pentru care s-a achitat taxa de înscriere.

Comisia Centrală de Admitere 


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !