INFORMAȚII TABERE 2022

Depunerea cererilor pentru locurile de tabără: 05.07.2021- 10.07.2022

Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2022

Informații tabere Facultatea de Arte

Cererile pentru acordarea locurilor de tabără se pot depune la secretariat sau electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Lista studenților înscriși

Comisie tabere 

Lista studenților care au fost selectați pentru tabăra 2022

LISTA CU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE PE SEMESTRUL I 2022-2023

Data limită pentru depunerea contestațiilor este 16.11.2022 ora 12:00
Studenții care nu au depus la secretariat codul IBAN (corespunzător unui cont deschis la BCR, BT, Raiffeisen sau BRD) sunt rugați să transmită la secretariatul facultății , pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 , o copie după documentul eliberat de bancă în acest sens.


Pentru calcularea burselor sociale, conform ordinului MEN nr.3392/2017 salariul de bază minim la nivel național începând cu 01.01.2020 este de 1.346 lei. 
Clarificări suplimentare burse sociale    METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME  DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE  ​

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII DIN UNIVERSITATEA ORADEA


CALENDAR GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

ACȚIUNEA   PERIOADA
Afișarea calendarului de acordare a burselor pe site și la avizier   Minim 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a cererilor
Depunerea cererilor pentru acordarea burselor la secretariatele facultăților (burse sociale semestriale și de performanță)   15 zile de la începerea semestrului
Evaluarea dosarelor și afișarea listelor cu beneficiarii burselor sociale, de merit și de performanță la avizierele facultăților   O săptămână după primirea fondului de burse de la UO
Perioada de depunere contestații   3 zile de la data afișării rezultatelor
Analiza și rezolvarea contestațiilor   5 zile de la termenul de depunere a contestațiilor
Transmiterea listelor cu beneficiari către Comisia de acordare a burselor pe universitate pentru validare   3 zile de la data finalizării etapei de rezolvare a contestațiilor 
Transmiterea listelor de către Comisia de burse pe universitate către DE   O zi după validare