Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Oradea

Calendarul alegerilor 2023-2024

Referendum universitar pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului - 18 octombrie 2023

Componența Biroului Electoral Universitar
 
REZULTATELE ALEGERILOR LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ARTE: 

REPREZENTANȚII FACULTĂȚII DE ARTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA:

Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU


REZULTATELE ALEGERILOR LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ARTE: 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ARTE:

DECAN: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR 
PRODECAN: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR 
DIRECTOR Departamentul MUZICĂ: Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
DIRECTOR Departamentul ARTE VIZUALE: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP 
Membri:
Lect. univ. Dr. MĂDĂLINA BRAȘOVEANU
Lect. univ. Dr. ELEONORA TIU
Studentă ANA CARINA NICULAȘ
Studentă BIANCA ANDREEA BONAȚREZULTATELE ALEGERILOR LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ: 


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:

Director de departament
- Conf. univ. dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Conf. univ. dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. dr. VALENTINA VENTEL HORHAT
Lect. univ. dr. ANDRADA CIUPEIU
Lect. univ. dr. EVANTHIA MARTA