Formular de candidatură (click aici pentru link alternativ de download)

Metodologia pentru organizarea și desfășurarea alegerilor academice

Calendarul alegerilor 2019-2020 


CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA: 
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD (Formular de candidatură, CV)

Lect. univ. Dr. ARIADNA ZENAIDA MIRCESCU (Formular de candidatură, CV)
Lect. univ. Dr. ANCA POPESCU (Formular de candidatură, CV)
Conf. univ. Dr. CARMEN VASILE (Formular de candidatură, CV)

REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE  - ÎN DATA DE 17.01.2020

Reprezentantul studenților în Senatul Universității din Oradea: 
Herțe RaduREZULTATELE ALEGERILOR LA DEPARTAMENTUL MUZICĂ AL FACULTĂȚII DE ARTE DESFĂȘURATE ÎN 14.10.2019:

Director de departament: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU

Consiliul Departamentului Muzică: 
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR

Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
Lect. univ. Dr. VALENTINA HORHAT VENTEL 
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU


REZULTATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE ARTE ÎN DATA DE 10.12.2019

Consiliul Facultății de Arte: 
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP 
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU 
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR 
Conf. univ. Dr. OANA LIANU

Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE