CONSILIUL DEPARTAMENTULUI: 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU 

MEMBRI:  
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR 
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN 
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL-HORHAT 
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU