UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ARTE - ALEGERI

Studenți membri în Consiliul FacultățiiREZULTATELE ALEGERILOR: 

Studenți membri în Consiliul Facultății:

ANA CARINA NICULAȘ

BIANCA ANDREEA BONAȚ
Depunere candidaturi :

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul facultății.

Necesar dosar candidatură:

- Formular de candidatură (se înregistrează la registratura universității)

- CV format EUROPASS

- Scrisoare de intenție

Perioada de depuneriea candidaturilor: 30.10 – 03.11. 2023


Număr de locuri în Consiliul Facultății:

Deopartamentul de Arte Vizuale : 1 loc

Departamentul de Muzică : 1 loc

 

Desfășurarea alegerilor:

Turul 2 - 15 noiembrie 2023, interval orar 9-15


13 noiembrie 2023, interval orar 9-15

Campus 1, Casa Muzicii (clădirea secretariatului), et. 1, sala 111 și sala 113

Pentru a vota studenții trebuie să aibă asupra lor:

- Cartea de identitate

- Carnetul de student vizat pe anul în curs

 

COMISIA ELECTORALĂ A STUDENȚILOR (CES)