COORDONATORI AI PROGRAMELOR DE STUDIU: 

Interpretare muzicală - Instrumente: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU 

Interpretare muzicală - Canto: Conf. univ. Dr. FLORINA MARIȘ - HINSU 

Muzică: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR 

Pedagogia Artei Dirijorale: Conf. univ. Dr. VALENTIN LAZĂR 

Vocal și Instrumental în Arta Muzicală Camerală: Conf. univ. Dr. habil. MIRELA ȚÂRC