Școala Doctorală de Științe umaniste și Arte - Domeniul Muzică vă invită Joi 09.11.2023 la Colocviul Doctoral cu tema Introducere în semiotica muzicală. Analiza semiotică I. Invitat Lect. univ. dr. OVIDIU ILOC