Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe organizate de Departamentul Muzică: 

21 mai 2018 – Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare naţională cu tema Rigoare şi extravaganţă în arte, Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică (pdf)

11 decembrie 2017 - Simpozion comemorativ Tudor Jarda 

24 mai 2017 – Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare naţională cu tema Geometrii ale expresiei, Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică  (pdf)

27 mai 2016 –  Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Arta între raţiune şi simţire  (pdf)

27-28 mai 2015 -  Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare naţională, ediţie aniversară la 20 de ani de existenţă a facultăţii, cu tema Structură, mesaj şi identitate în comunicarea artistică (pdf)

29-30 mai 2014 – Sesiune de comunicari stiintifice cu participare nationala cu tema Orizonturi ale artei intre creatie si reprezentare (pdf)

27 – 28 mai 2013 – Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu tema Interferenţe artistice(pdf)

25 mai 2012 – Limbaj, stil şi perspectivă în discursul artistic (pdf)

9 mai 2010 – Citire şi recitare între poezia romantică şi contemporană

25 mai 2010 – Fenomenul Belcanto

26 mai 2010 – Simpozion Fr. Chopin şi alţi compozitori aniversaţi

27-28 mai 2010 – Quo vadis arta?

10 decembrie 2009 – Medalion Paul Constantinescu (pdf)

29 mai 2009 – Învăţământul artistic românesc între tradiţie şi contemporaneitate

30 mai 2008 – Dialoguri interculturale (pdf)

31 mai – 3 iunie 2007 – Conferinţa: Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale – în colaborare cu D.P.P.P.D. al Universităţii din Oradea – Secţiunea 5: Educaţie estetică şi muzicală în context european şi Secţiunea 6: Educaţie şi comunicare prin teatru (pdf)

26 mai 2006 – Interculturalitate în viaţa artistică bihoreană (pdf)

13 decembrie 2005 – Deceniu muzical universitar (pdf)

28 mai 2005 – Ipostaze muzicale şi teatrale (pdf)

27-29 mai 2004 – Artă şi inovaţie

23 mai 2003 – Rigoare şi libertate în arta interpretativă

24-25 mai 2001 – Latura psihologică– aspect esenţial în educaţia muzical-artistică

26 mai 2000 – Comunicarea artistică – cercetare şi creaţie

27 mai 2011 – Text şi interpretare în discursul muzical şi teatral (pdf)